Skadeståndsskyldighet för barn

FRÅGA
Hej!Mitt barn som är 13 år skulle stänga en dörr, till hälften av glas, med bakdelen av kroppen. Personen bakom honom flikade in med en fot i dörröppningen, varpå glaset i dörren gick sönder. Han var alltså helt ovetande om vad som pågick bakom honom. Nu har vi fått en faktura för skadegörelse på 2000:- av skolan. Är det verkligen korrekt att vi kan bli etsättningsskyldiga vid den här typen av olyckshändelse?Tackar på förhand!
SVAR

Hej, tack för att ni vänder er till Lawline mer er fråga!

Förutsatt att ni har en hemförsäkring så finns det en del av hemförsäkringen som kallas Ansvarsskydd som kan träda in i sådana här situationer. Det innebär i korthet att det ingår i ert försäkringsbolags skyldigheter att ersätta skada som ni och era barn orsakar andra genom vårdslöst beteende. Jag råder er därför att ta en titt på era försäkringsvillkor för att se hur det ser ut med självriskskostnad och om det här är en sådana situation som omfattas av ansvarsskyddet i eran försäkring, och även att ni tar kontakt med ert försäkringsbolag så snart som möjligt.

Rent juridiskt kokar det här ner till frågan om er son agerade på något sätt “felaktigt” eller vårdslöst när han stängde dörren och den gick sönder eller om det är en ren olyckshändelse. Hade han inte gjort som han gjorde så hade ju dörren varit hel nu, men det betyder inte att han automatiskt är ersättningsskyldig. Ni har ju inte köpt någonting av skolan eller avtalat på annat sätt med dem, så om ni skulle vägra betala så måste skolan föra en skadeståndstalan mot er för att få ut sina pengar. Då måste skolan bevisa att er son är ersättningsskyldig, och jag kommer nu att förklara hur en sådan ersättningsskyldighet bedöms.

Det är endast när man genom att göra någonting vårdslöst eller när man har uppsåt att skadan ska uppstå, vållar en skada som man har en skyldighet att ersätta den 2 kap 1 § Skadeståndslagen. Här har jag inte tillgång till samtlig information, men det låter som att er son stängde dörren bakom sig genom att putta igen den med höften. Även om det när man går igenom dörren inte finns något där som är ivägen för att stänga den kan det ju dyka upp något, såsom en fot. Man skulle alltså kunna tycka att man bör tänka på möjligheten att någonting hamnar i vägen för dörren när man försöker stänga den. Men även om någonting av en händelse skulle hamna i vägen när man stänger dörren, så betyder ju inte detta att dörren nödvändigtvis kommer gå sönder när den stannas upp Vi pratar alltså om en risk i en risk. Domstolen kommer att försöka se om den här risken är tillräckligt stor för att er son borde ha haft en i åtanke när han stängde dörren och finner de att så är fallet, så behöver han ersätta skadan eftersom han var vårdslös.

När en sådan bedömning har gjorts kommer man även se till bestämmelsen i 2 kap 4 § , och se om det är skäligt att er son ska betala för den här skadan. Om er försäkrings ansvarsskydd täcker skadan så kommer det peka mot att han är ersättningsskyldig eftersom det då inte sätter honom i en dålig sits. Skulle ni inte ha något ansvarsskydd kommer man göra en samlad bedömning av omständigheterna vid skadan, och ansvaret för att ersätta skadan kan i vissa fall bortfalla helt även om det för en vuxen människa skulle inneburit skadeståndsansvar.

Men tro inte att det här nödvändigtvis kommer eskalera till domstol. Går ni till erat försäkringsbolag kommer de att titta på situationen och bedöma om det här omfattas av försäkringen och om de anser att er son har varit vårdslös; tycker de att han varit vårdslös så kommer de betala skolan och sedan kräva eventuell självrisk av er. Skulle de inte tycka att er son har gjort något fel här, kan de göra bedömningen att ni inte behöver betala och bestrida fakturan för er räkning.

Jag hoppas det här har kunnat svara på er fråga, skulle jag ha missat något, tolkat frågan fel, eller har ni fått flera frågor så är ni välkomna att ställa fler frågor till Lawline.


Med vänliga hälsningar
Björn Gunnarsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98633)