Skadeståndsskyldighet för barn?

FRÅGA
Hej,Jag var på väg ut med barnen igår och medan jag höll på att lasta deras sparkcyklar i bilen så hörde jag ett smäll och när jag vände mig om fattade jag att min yngsta son 5 år hade kastat sten som träffat ett fönster på en salong i vår förening. Jag pratade bestämt med honom om att man aldrig kastar stenar. Han sa att han ville kasta på marken och inte menade träffa fönstret och var ledsen och grät. Vi gick in och pratade hyresvärd och bad om ursäkt. Fönstret gick inte sönder och inga sprickor heller utan blev små prickar liknar stenskott på bilar. Hyresvärden tog mitt namn och mobilnummer och sa ifall föreningen vill prata med mig. Jag meilade själv föreningen om det men fick inget svar. Min fråga är vad gäller det? Som sagt fönstret gick inte sönder och inga sprickor bara några prickar. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan förklara vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Jag tolkar din fråga som att du undrar över om du kan krävas på skadestånd eller inte. Skadestånd regleras i skadeståndslagen. Även brottsbalken kommer aktualiseras.

Skadestånd

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar sakskada ska ersätta den (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Det spelar alltså ingen roll att ditt barn inte avsiktligen ville träffa fönstret då han förmodligen ändå betraktas som oaktsam som överhuvudtaget kastade stenen på det sätt som orsakade skadan.

En förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta sakskada som barnet vållar genom brott (3 kap. 5 § första stycket 1 punkten skadeståndslagen). Det krävs alltså en straffbar handling, och i detta fall aktualiseras skadegörelse "den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den döms för skadegörelse till fängelse i högst två år" (12 kap. 1 § brottsbalken). Skadegörelse är dock ett uppsåtligt brott (1 kap. 2 § brottsbalken). Detta innebär att om uppsåt inte kan konstateras så kan du inte heller krävas på skadestånd, helt enkelt för att oaktsam skadegörelse inte är en straffbar handling.

Sammanfattning

Som förälder kan man bli ansvarig för sakskada som ens barn orsakar. Det krävs dock att skadan har orsakats genom brott. Skadegörelse är ett uppsåtligt brott, vilket innebär att det krävs att din son uppsåtligen kastade stenen mot fönstret med uppsåt att orsaka skada.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (217)
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar
2021-09-09 Vårdnadshavares skadeståndsansvar för skada som barn orsakat i skolan
2021-08-29 Kan ett ungt barn bli skadeståndsansvarig vid en olyckshändelse?

Alla besvarade frågor (97343)