Skadeståndsskyldighet vid normal förslitning i lägenhet

2019-01-29 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej! Jag och min flickvän bodde förra terminen i andrahand i en lägenhet i Örebro. Dagen vi flyttade in i lägenheten gjorde vi en besiktning tillsammans med personen som vi hyr av och skrev på ett kontrakt där det står att vi vid förstörelse behöver betala 5500 (depositionen) för diverse skador som kan ha uppkommit. Nu när vi har flyttat ut så skickade hon ett flertal bilder på olika skråmor på köksskåpen, på ytterdörren samt en lite större mörk fläck på en av väggarna i vardagsrummet. Hon anser att detta är förstörelse och vi anser att detta är normalt slitage. Detta anser hon fanns inte i lägenhet innan vi flyttade in och kom till pga av mig och min flickvän. Idag fick vi ett mail av hennes försäkringsrådgivare där personen säger att vi har 2 alternativ: Att vi antingen kontaktar någon som återställer skadorna eller att "Uthyraren ombesörjer reparationer och åtgärdar skadorna på hyresgästen bekostnad. Uthyraren tillställer hyresgästen en sammanställning på de kostnader som uthyraren orsakats i ärendet"Som bevis över att det är vi som orsakat skadorna så nämner personen i mailet att skadorna inte fanns innan och därmed är vårat fel.Räcker detta som bevis att vi "förstört" hennes lägenhet? Är vi betalningsskyldiga?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 12 kap 24 § Jordabalken framgår det att en hyresgästen har en vårdplikt för lägenheten. Samtidigt måste hyresvärden räkna med att det kan uppkomma viss typ av normal slitage i lägenheten. Detta kan hyresvärden skydda sig emot genom särskilda villkor i avtalet eller genom att kompensera det genom hyrans storlek.

Det är svårt för mig att avgöra huruvida ni är ersättningsskyldiga eller inte enbart med den lilla information jag har om skadorna. Av praxis framgår det att normalt slitage kan vara exempelvis hål i väggen efter en upphängd tavla eller repor på golvet förutsatt att det inte är allt för omfattande skador. Det ska med andra ord handla om förslitningar som normalt uppkommer vid en normal användning av lägenheten. En aspekt som skulle kunna vara relevant att ta hänsyn till är hur länge man har bott i lägenheten, ju längre tid desto mer slitage uppkommer. Det är dock inte normalt slitage med ex sprickor i badrumsporslin eller kakel, doft på grund av rökning i lägenheten, fettfläckar på väggar.

Som i alla juridiska bedömningar måste det göras en individuell prövning vid varje fall. Av den information ni har givit låter det som att de skador som er hyresvärd påstår ni har orsakat kan falla in under normalt slitage. Mindre repor brukar falla under normalt slitage, desamma när det kommer till färg som har börjat flagna bort. Den mörka fläcken skulle kunna vara ett gränsfall, men eftersom jag inte vet hur omfattande den är så är det svårt att göra en bedömning. Om det är en mindre fläck och som inte är väldigt kraftigt mörk skulle det kunna falla in under normalt slitage. Som tidigare nämnts så måste hyresvärden förvänta sig viss förslitning av lägenheten.

När det gäller frågan om en skada som inte faller in under normalt slitage har hyresvärden som utgångspunkt bevisbördan för påståendet, eftersom denne kan lättast säkra bevisningen genom exempelvis besiktning vid in och utflytt. Om skadan inte har funnits vid inflytt men funnits vid utflytt så kan det dock presumeras ha orsakats av hyresgästen. Det kan också vara värt att nämna att hyresgästen är även ansvarig för skador som uppkommit av andra personer som denne har haft hos sig, exempelvis vänner och familj på besök. Ett par bilder är oftast en bra typ av bevisning, men om det inte framgår datering är det omöjligt att veta när bilderna var tagna. Skarpa bilder med datering både vid inflytt och utflytt bör kunna utgöra tillräcklig bevisning, om det tydligt syns att en skada har uppkommit.

Som innan nämnts så innefattar inte skadeståndsskyldighet normalt slitage. Med andra ord oavsett om det finns bild på skadan eller inte så gäller inte skadeståndsskyldigheten på skador som har uppkommit genom normal förslitning.

Eftersom det är svårt för mig att veta hur omfattande skadorna är så blir det svårt att besvara frågan om skadeståndsskyldighet. Jag hoppas dock ändå att du har kunnat fått vägledning för vad som brukar anses vara normalt slitage och vad de har för betydelse för skadeståndsskyldighet samt att ett par bilder kan utgöra tillräcklig bevisning. Du kan vända dig till Hyresnämnden om du vill ha hjälp med medling eller vända dig till tingsrätten om du vill få fallet prövat. Hyresnämnden tar inte ut en avgift men i Tingsrätten tas en ansökningsavgift ut på 900 kr och det finns en risk att man kan får stå för motpartens rättegångskostnader, men det är betydligt mindre eftersom ni i så fall skulle tvista om ett mindre belopp.

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!

Lovisa Sidén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?