Skadeståndsskyldigheten när ett barn orsakar skada genom olyckshändelse

FRÅGA
HejJag undrar om ett barn gör sönder en glasruta på skolan. Det gick till så att han var ute och lekte och kastade sten han ville kasta i taket men stenen träffade fönstret. Den gick sönder. Han var så ledsen och upprörd och han siktade inte på fönstret utan ville absolut inte göra det med flit. Han är 12 år och var försiktig kan inte skolan ta hänsyn till det. Måste man betala för det. Det var ju en olyckshändelse.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkat din fråga att du vill vet om barnet/föräldrarna till barnet blir ersättningsskyldiga för rutan. Bestämmelser om skadestånd finns i Skadeståndslagen (SkL) men även lite i föräldrabalken (FB) eftersom det är ett barn som har orsakat skadan.

I skadeståndslagen framkommer det att den som orsakar en sak- eller personskada genom uppsåt eller oaktsamhet ska ersätta skadad (2 kap. 1 § SkL). Vilket innebär att eftersom barnet har orsakat skadan genom vårdslöshet (kan nog utesluta att barnet har orsakat skadan med vilja) har orsakat skadan är barnet ersättningsskyldig. Det föreligger även ett samband mellan barnets kastande av stenen och skadan (2 kap. 1 § SkL).

Men eftersom den skadevållande är ett barn på 12 år ska barnet bara ersätta skadan i den mån det kan anses vara skäligt med tanken på omständigheterna i handlandet, utveckling, ekonomiska förhållanden och andra omständigheter (2 kap. 4 § SkL). Vilket innebär att barnet eventuellt inte kommer att behöva ersätta hela skadan utan bara en del av den men det kan även innebär att hela skadan måste ersättas.

Dock eftersom det rör sig om ett barn kommer även föräldrarna, vårdnadshavarna, har ett ansvar för barnets handlingar. Enligt skadeståndslagen kan föräldrarna bli ersättningsskyldig för skada som barnet har orsakat. Det krävs dock att ska- eller personskadan har uppkommit genom en brottslig handling (ett brott), vilket inte verkar vara troligt här. Vidare ska en förälder ersätta skadan som barnet orsakar genom att kränka någon genom ex. angrep mot frid, inte heller verkar detta vara fallet i situationen som skett (2 kap. 5 § och 3 § SkL). Därför är föräldrarna inte ansvariga/ersättningsskyldiga för skadan genom denna bestämmelse i skadeståndslagen eftersom skadan har uppkommit genom en olyckshändelse

Föräldrarna (vårdnadshavaren) har dock ett annat ansvar genom föräldrabalken genom tillsyn av barnet, uppsikt av vad barnet gör. Föräldrarna har ett ansvar att se till så att barnet inte orsakar skada på antigen person eller sak för någon annan (6 kap. 2 § FB). Om en förälder har brustit i denna tillsyn kan föräldern bli ersättningsskyldig på grund av vårdslöshet enligt skadeståndslagen (2 kap. 1 § SkL). Eftersom föräldrarna här har lämnat över barnet till skolan, antar att detta skedde under skoltiden, har föräldern lämnat över tillsynen av barnet till skolan kan det diskuteras om föräldrarna kan hållas ansvariga för skadan på grund av bristande tillsyn (Föräldrabalken, en kommentar författar: Walin, Vängby, Singer, Jänterä-Jareborg, 2018).

För att besvara din fråga, ja barnet kan bli ersättningsskyldig genom skadeståndslagen för skadan barnet har orsakat. Dock måste det tas hänsyn till barnets beskaffenhet och omständigheter i det enskilda fallet, vilket gör det svårt att säga hur utgången blir här. Detsamma gäller om vårdnadshavarna till barnet kan bli ersättningsskyldiga för skadan på fönstret genom deras tillsynsplikt eftersom det skedde på skoltid när barnet var under uppsikt av lärarna/skolan. Därför är det svårt att ge ett tydligt svar om barnet eller vårdnadshavarna/föräldrarna kommer vara tvungen att betala skadan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia Wedin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (218)
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar
2021-09-09 Vårdnadshavares skadeståndsansvar för skada som barn orsakat i skolan

Alla besvarade frågor (97716)