Skälig tid för avhjälpande vid köp av vara i annat EU-land?

2021-10-06 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej, jag köpte en cykel från ett företag i Nederländerna. Dryga 20 dagar efter jag fick cykeln så slutade växlingssystemet att fungera. Jag kontaktade dem och de sa att de kunde skicka ut en reservdel som skulle kunna ta 2-3 veckor. Jag hittade information att man kan kräva ett återköp eller kompensation om det tar orimligt lång tid att reparera varan eller om det är till besvär för köparen (vilket det är då jag pendlar till jobbet med cykeln). Kan jag kräva ett återköp eller anses denna väntetiden som rimlig?
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att du för ungefär 20 dagar sedan från Nederländerna köpte en cykel vars växlingssystem slutade att fungera. Efter att du kontaktade företaget fick du veta att de kunde skicka en reservdel till dig och att det skulle ta två till tre veckor för reservdelen att anlända hos dig. Nu undrar du om den tiden är skälig eller om du kan vidta andra konsumenträttsliga åtgärder gentemot företaget. Dina fråga är köprättslig och behandlas i Konsumentköplagen (KKöpL). Jag utgår ifrån svensk lag eftersom svensk konsumenträtt, och även nederländsk, bygger på samma EU-direktiv som har båda länderna har införlivat i nationell lag. Konsumentregelverken i Sverige och Nederländerna har därför ett någorlunda liknande innehåll, varför det inte är särskilt viktigt att veta vilket lands konsumentlagar som ska tillämpas.

Förutsättningarna för "skälig tid" vid avhjälpande

Är en vara felaktig kan en konsument enligt 26 § KKöpL, efter att ha reklamerat felet, bl.a. begära att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans. Med avhjälpande menas att säljaren ser till att varan blir reparerad, vilket innebär att säljaren i princip själv måste reparerar varan eller se till att någon annan gör det för säljarens räkning. Avhjälpandet ska dessutom enligt 26 § 3 st. KKöpL ske utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen.

Felet i varan ska enligt 26 § 3 st. KKöpL vara avhjälpt inom skälig tid efter det att köparen framställde sitt krav. Vad som är skälig tid för avhjälpande beror på omständigheterna, varför en bedömning måste göras för varje enskilt fall. Utgångspunkten i förarbetet till Konsumentköplagen, prop. 1989/90:89, är att bedömningen av skälig tid vid avhjälpande ska göras med hänsyn till köparens intresse. Vanligtvis ska ett avhjälpande inte behöva ta mer en ett par dagar, och om det tar längre tid än så bör köparen under tid få tillgång till ersättningsvara. Vid gränsöverskridande handel i EU kan det dock tänka sig att utrymmet för vad som är skäligt måste få vara lite större, men endast med hänsyn till faktumet att en reservdel kan behöva skickas över landsgränser.

Bortsett från om tiden för ett avhjälpande är skäligt eller inte, framgår det av förarbetet bakom Konsumentköplagen att en av köparen accepterad tid för avhjälpande inte kan anses oskälig.

Det ska även tilläggas att bedömningen av ett avhjälpandes riktighet ska göras utifrån om avhjälpandet i sig innebär olägenhet för köparen och inte om felet i sig innebär olägenhet.

Bedömning och rekommendation i ditt fall: Det är oskäligt lång tid och dessutom inte ett avhjälpande

Du beskriver att företaget kunde skicka en reservdel som skulle anlända hos dig mellan två till tre veckor. Om du har accepterat detta kan tiden inte längre anses vara oskälig och du måste då i princip "bita i det sura äpplet". Även om du har accepterat tiden, kan det knappast ses som ett avhjälpande att enbart skicka reservdelar och förvänta sig att köparen själv lagar varan. Om reparationen är tillräckligt enkel kan detta dock godtas. Skulle företaget inte se till att reparationen vidtas av dem själva eller av ett annat företag i Sverige, får du enligt 28 § KKöpL begära prisavdrag för dina kostnader att låta någon annan utföra reparationen.

Om du inte har accepterat tiden, bedömer jag det som att två till tre veckor är oskäligt lång tid även för handel över unionsgränserna. Utgångspunkten är att ett avhjälpande ska ske inom ett par dagar, och med extra utrymme för faktumet att det är gränsöverskridande handel kan tiden nog maximalt sträckas till en eller en och en halv vecka. Eftersom avhjälpandet inte kommer att ha utförts inom skälig tid, anser jag att du enligt 28 § KKöpL har rätt till att köpet hävs. Då får du dina pengar åter i utbyte mot att varan återlämnas till säljaren. Jag rekommenderar därför att du hör av dig till företaget igen och säger att du inte accepterar tiden det kommer ta att avhjälpa felet och att du vill få en helt ny vara (omleverans) eller annars häva köpet.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob Westin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1320)
2021-12-02 Kan jag enligt konsumentköplagen kräva ersättning av säljaren för uppkomna reparationskostnader?
2021-12-01 När övergår risken för en vara på köparen?
2021-12-01 Skadestånd om säljaren inte kan leverera varan
2021-11-30 Kan jag häva köp av gardiner på grund av en skarv?

Alla besvarade frågor (97716)