Skatt vid gåva/köp av fastighet

FRÅGA
Hej! Mina föräldrar vill ge mig och min syster sin sommarstuga i gåva. Min syster planerar sedan köpa ut mig ur denna. Min syster bor för övrigt i Norge. Måste jag och/eller hon betala skatt för detta? Och hur mycket i så fall?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att dela in svaret i 1) vad som gäller när ni mottar fastigheten som gåva av era föräldrar och 2) vad som gäller när du i framtiden säljer din del av fastigheten till din syster. Som jag förstår det enligt din information finns den här fastigheten i Sverige, det är också det jag kommer utgå ifrån när jag svarar på dina frågor.

1) Ta emot en fastighet som gåva

Sedan 1a januari 2005 finns det ingen gåvoskatt i Sverige, du behöver således inte betala någon skatt för att ta emot gåvan från dina föräldrar. Stöd för detta hittar du i 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen (nedan förkortat IL).

Eftersom vi på Lawline studerar svensk rätt kan jag tyvärr inte uttala mig så mycket om hur reglerna ser ut för detta i Norge. Jag råder därför dig/din syster att ta kontakt med den norska skattemyndigheten, skatteetaten, och kolla upp med dem exakt vad som gäller.

Som jag förstår det enligt skatteetatens information (här) är huvudregeln att mottagaren inte behöver skatta för en gåva. I det fall mottagaren tar emot gåvor eller arv till ett totalt värde av 100 000nok eller mer, ska mottagaren ändå föra in värdet av dessa i sjelvangivelsen(deklarationen) för informations skull.

Norge har dock förmögenhetsskatt, så beroende på din systers totala egendom är det möjligt att hon får betala denna skatt. Detta har ingenting med gåvan i sig att göra, enbart hennes totala egendom. För år 2016 ligger denna gräns på 1.400.000nok.

Mer info om detta hittar ni på deras hemsida: http://www.skatteetaten.no


2) Om eventuell överlåtelse av din andel i fastigheten

De svenska reglerna för när man säljer en fastighet finner du i inkomstskattelagen.

När du säljer din del av fastigheten ska du betala kapitalvinstskatt om köpeskillingen mellan dig och din syster blir högre än anskaffningsvärdet. Eftersom ni får fastigheten i gåva av era föräldrar så tar ni över deras anskaffningsvärde, vilket enkelt förklarat är summan de köpte fastigheten för, enligt 44 kap. 21 § IL. Alltså, om summan du säljer din del av fastigheten för överstiger hälften av det belopp dina föräldrar köpte fastigheten för, ska du betala kapitalvinstskatt.

Vid kapitalvinstbeskattning ses överlåtelsen som en gåva om köpeskillingen för din andel understiger fastighetens (halva i ditt fall) taxeringsvärde och som ett köp om köpeskillingen överstiger detta värde. Kapitalvinstskatten gäller så länge överlåtelsen ses som ett köp, du behöver alltså inte betala denna skatt om du skulle sälja din andel så billigt att det ses som en gåva.

I det fall du behöver betala denna skatt ska kapitalvinsten enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan köpeskillingen(försäljningspriset) minskad med utgifterna för försäljningen och omkostnadsbeloppet (inköpspris, lagfartskostnad, renoveringskostnader). Enligt 46 kap. 18 § IL ska tjugotvå trettiondelar av den summan beskattas.

Exempel

Köpeskillingen 100 000:-

-

Omkostnadsbeloppet 40 000:-

=

Kapitalvinst 60 000 :-

22/30 x 60 000 = 44 000 (summan som ska beskattas)

Skattesatsen när det gäller kapitalvinsten är 30% enligt 65 kap. 7 § IL.

44 000 x 0,3 = 13 200:-

I detta fall skulle du ha betalat 13 200:- i kapitalvinstskatt.

När det gäller reglerna som angår köparen råder jag er även här att ta kontakt med skattetaaten och kolla upp vad som gäller i Norge. När din syster köper din andel av fastigheten kommer hon enligt svenska regler behöva betala stämpelskatt i samband med lagfartsansökan, förutsatt att köpeskillingen uppgår till minst 85% av (halva) fastighetens värde. Säljer du din del billigare än så kommer det i detta fall anses som en gåva och din syster kommer då inte behöva betala stämpelskatt. Stämpelskatten är antingen 1,5% av fastighetens taxeringsvärde eller 1,5% av köpeskillingen, skatten beräknas utifrån det värde som är högst av dessa.

Sammanfattningsvis behöver ingen av er enligt de svenska reglerna betala någon skatt för att ta emot gåvan. När du ska överlåta din del kan du som säljare, beroende på omständigheterna, behöva betala kapitalvinstskatt. Din syster i egenskap av köpare behöver, beroende på omständigheterna, betala stämpelskatt.

Jag råder er som sagt att ta kontakt med skatteetaten och kolla upp med dom direkt vad som gäller i din systers fall gällande både gåva av fastighet och köp av fastighet.

Här hittar ni en chatt där ni kan ställa frågor till skatteetaten alla vardagar 8.00-15.30 och här finns det kontaktuppgifter för övriga frågor.

Det finns även mycket bra information gällande den svenska beskattningen på skatteverkets hemsida: http://www.skatteverket.se, och specifikt om försäljning av bostad här.

Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar och jag önskar er lycka till med överlåtelsen och kontakten med det norska skatteverket. Återkom gärna om ni har mer funderingar!

Med vänliga hälsningar

Elin Nordeman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?