Skattemässiga konsekvenser gåva fastighet

FRÅGA
Min mor vill genom gåva överlåta en obelånat fastighet till mig. Hur går man till väga och vilka skattemässiga konsekvenser följer med det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Överlåtande av fastighet

Vad som krävs vid överlåtande av gåva hittar du här.

Skattemässiga konsekvenser

Eftersom gåvoskatten avskaffades 2004 är denna ingenting du behöver tänka på.

Överlåtelse genom gåva är inte en gåva och överlåtaren behöver därmed inte kapitalvinstbeskattas. Istället inträder mottagaren i samma skattemässiga situation som överlåtaren, detta framgår av 44 kap 21§Inkomstskattelagen. Detta innebär alltså det omkostnadsbelopp som din mor har haft kommer du ta över och det är utifrån detta som kapitalvinsten kommer beräknas då du säljer fastigheten.Kapitalvinsten kommer alltså bestå av värdeökningen som skett både under överlåtarens och gåvotagarens innehavstid.

Viktigt att tänka på är att det faktiskt är tala om en gåva. Vid överlåtelse av fastighet tillämpar man huvudsaklighetsprincipen, vilket innebär det betraktas som gåva om det finns någon gåvodel. En gåvodel finns om om fastighetens taxeringsvärde överstiger en eventuell ersättning. Om du inte erlagt någon ersättning är detta dock ingenting du behöver tänka på.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars tveka inte att höra av dig igen!

Sara Aspelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?