Skatterättsliga bedömningen av köp eller gåva vid förvärv av en del i fastighet

FRÅGA
Hej! Gjorde ett gåvobrev till min sambo för att slippa lagfarten. Jag skrev att jag gav bort 50% fastigheten mot att hon tog halva lånet (498000:-) Fastigheten är taxerad till 767000:- Vilket betyder att hon fick "betala" under 85%. Saken är den att nu fick vi brev tillbaka så står det att hon är beviljad lagfart 1/2, gåva. Men sedan på övriga uppgifter så står det förvärvet har i stämpelskattehänseende vara köp. och vi fick en faktura för stämpelskatt. Vad jag förstod så skulle vi inte betala den, har jag missat nånting?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Dessvärre så har du missuppfattat reglerna.

När det gäller ett förvärv av en fastighet till 100% så bedöms det vara en gåva om ersättningen är lägre än 85% av fastighetens taxeringsvärde året före det år lagfarten beviljades (Lagen om stämpelskatt 4, 5 och 9 §§). 

I ditt fall så har du dock bara gett bort 50% av fastigheten inte 100%. Förutsatt att även taxeringsvärdet 2013 var 767 000 så skulle din sambo alltså tagit över mindre än 767 000 / 2 x 0,85 = 325 975 av lånet för att ni skulle ha sluppit att betala stämpelskatt.   

Beloppet som din sambo tagit över jämställs med kontant ersättning. I ditt fall uppgår beloppet till mer än halva taxeringsvärdet och eftersom din sambo bara fått 50% av fastigheten så innebär det att förvärvet inte heller kommer att behandlas som gåva vad gäller inkomstskatt. Du är därför även skyldig att betala eventuell kapitalvinstskatt.

Lagen om stämpelskatt hittar du här

Med vänliga hälsningar

Pierre Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (247)
2021-05-24 Överlåta lägenhet via gåva eller till underpris?
2021-04-30 Var kan man hitta en fastighets anskaffningsvärde?
2021-04-30 Lösa ut syskon ur ärvd fastighet.
2021-04-18 Kan man kvitta skatt på vinst vid husförsäljning när man köper en ny fastighet?

Alla besvarade frågor (93062)