Skiljeförfarande rörande indispositiv rätt

2017-06-28 i Skiljemän
FRÅGA
Kan skiljemän avgöra en fråga som är indispositiv, här är det fråga om att skiljemännen hävdar att de kan döma i förvaltningsrättsliga frågor.De har avgjort om det föreligger arbetsskada/livränta.Skiljemännen skrev i dom att skada är så liten att livränta/ skadestånd ej ska utgå.Livränta har ett rekvisit som som måste uppnå 1/15 del arbetsorförmåga, så är ej skadeståndslagen kontruerad, där gäller full ersättning från 0 krTack på förhand.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 1 § lag om skiljeförfarande kan en tvist lämnas till avgörande av skiljemän endast i frågor som parter kan förlikas kring. Eftersom två parter inte kan förlikas vid tvister rörande indispositiv rätt innebär 1 § att skiljemän endast får avgöra frågor inom dispositiv rätt.

Hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll