Skillnad ordinär fullmakt och framtidsfullmakt

2021-06-16 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej! Vilka är de tre betydelsefulla juridiska skillnader mellan en ordnär fullmakt och en framtidsfullmakt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över skillnaden mellan en ordinär (vanlig) fullmakt och en framtidsfullmakt. Regler finns i Avtalslagen (AvtL) och Lag om framtidsfullmakter (LFF).

Allmänt om ordinär fullmakt
Syftet med en fullmakt är att ge en annan person behörighet att rättshandla för en annans räkning. Regler om ordinär fullmakt finns i 2 kap. AvtL. En sådan fullmakt har som utgångpunkt inte några lagstadgade formkrav och kan därmed vara muntlig eller skriftlig, undantaget gäller köp av fast egendom där det krävs att fullmakten är skriftlig (27 § st. 2 AvtL). Fullmakten ger den fullmäktige behörighet att göra det som huvudmannen (den som ger uppdraget) har rätt att göra, vilket innebär att problem kan uppstå om fullmaktsgivaren exempelvis blir sjuk. I sådana tillfällen där huvudmannen inte längre kan ta hand om sina angelägenheter förlorar även den fullmäktiga förmågan att göra det för huvudmannens räkning.

Allmänt om framtidsfullmakt
En framtidsfullmakt är istället en fullmakt som ger rätt att företräda huvudmannen när denne pga. Sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållandet inte har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten gäller 1 § LFF. Till skillnad från en vanlig fullmakt ger denna fullmakt rätt att ingå avtal för fullmaktsgivarens räkning, trots att denne förlorat förmågan att göra det själv. Vid framtidsfullmakter gäller vissa formkrav, för att fullmakten ska vara giltig krävs att den är skriftlig, huvudmannens underskrift ska bevittnas av två vittnen och det ska bland annat framgå vilka angelägenheter som fullmakten omfattar (4–5 §§ LFF).

Skillnad mellan ordinär fullmakt och framtidsfullmakt
Den största skillnaden är att en ordinär fullmakt förlorar sin verkan när huvudmannen inte längre kan sköta sina angelägenheter, till skillnad från en framtidsfullmakt som får verkan först när huvudmannen inte längre kan ta hand om det som fullmakten avser. Enkelt uttryckt börjar en framtidsfullmakt att gälla från tidpunkten då en ordinär fullmakt riskerar att upphöra. En annan skillnad gäller hur en fullmakt upprättas, för en ordinär fullmakt ställs som regel inte vidare krav på hur den utformas för att fullmakten ska vara giltig medan för en framtidsfullmakt måste vissa formkrav vara uppfyllda. Vidare finns regler om nämnda fullmakter i olika lagar.

Hoppas ovanstående besvarar frågan!

Vänligen,

Fredrika Sköld
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1415)
2021-08-01 Kan man bestrida en framtidsfullmat?
2021-07-30 Felaktig SJ-böter
2021-07-29 Vad kan man göra om man inte får svar från ett utländskt företag man köpt en vara ifrån?
2021-07-22 Upprätta framtidsfullmakt till sina barn

Alla besvarade frågor (94603)