Skriva över bil på ett barn

2021-07-26 i Utmätning
FRÅGA
Hej. Funderar på att ställa över mina 2 bilar på min 2.5 åriga son så att Kronofogden ev inte kan ta de. Men har läst att man behöver ett förbehållsbevis eller liknande, hur går detta till?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga så vill du veta om du kan ställa över dina bilar på din son och om detta leder till att Kronofogden inte kan utmäta dem för dina skulder. Reglerna som är relevanta i ditt fall finns i Utsökningsbalken (UB).

För att Kronofogden ska kunna utmäta egendom är huvudregeln att det ska framgå att egendomen tillhör gäldenären (den som har skulder) enligt 4 kap 17 § UB. Det som finns i en gäldenärs besittning presumeras denne vara ägare till om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan, enligt 4 kap 18 § UB.

För att en överlåtelse av bilen till din son ska bli giltig och därmed hindra kronofogden mot att utmäta den för dina skulder krävs att besittningen av bilen övergår till din son. Detta innebär i praktiken att du till exempel inte får ha nyckel till bilen och den kan inte stå hemma hos dig. Bilen måste alltså helt lämnas ifrån dig förfoganderätten till en annan.

Vad innebär detta för dig?

Teknisk sett kan du undanta bilen från Kronofogdens utmätning men då måste din möjlighet att förfoga över bilen vara obefintlig. Det går att skriva över en bil på ett barn men då får inte du har nycklarna till den eller använda den.

Med vänliga hälsningar,

Maja Elken
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?