Skuldebrev, amortering

2014-10-30 i Skuldebrev
FRÅGA
Hej! Jag har lånat ut pengar och skrivit ett skuldebrev där det är flera personer som tillsammans betalar av på skulden enligt en amorteringsplan med en ränta. Min fundering är hur jag bör bokföra detta, kan t.ex. personerna betala av mer under en månad och ha en "buffer" tillgodo för nästa månads betalning?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

När det gäller skuldebrev aktualiseras lag (1936:81) om skuldebrev. Det råder vissa skillnader mellan ett löpande och enkelt skuldebrev, vilket kan vara värt att notera. För svaret på din fråga är det dock inte avgörande om det är ett enkelt eller löpande skuldbrev.

Ett problem som kan uppstå vid amorteringar av skuldebrev är att betalningen görs till fel borgenär på grund av att skuldebrevet har överlåtits. Därför tillhandahåller skuldebrevslagen gäldenären (den som lånat pengar) ett visst skydd i sådana situationer. Det viktiga i sammanhanget är att problem av den här typen kan undvikas genom notering på skuldebrevet som visar att betalning skett.

Det följer av skuldebrevslagen 21 § att gäldenären har rätt till att få kvitto vid betalning. Paragrafen avser löpande skuldebrev men rätten till kvitto anses vara uttryck för en allmän princip och bör därför gälla även för enkla skuldebrev. Det finns också en rätt vid räntebetalning/delbetalning att på skuldebrevet få antecknat att betalning har skett. En sådan notering har gäldenären ingen rätt till när skuldebrevet innehåller en amorteringsplan och betalningen är planenlig.

Av det nu anförda följer att om någon av personerna gör en sådan betalning som du angett så kan du notera detta på skuldebrevet och skriva ett kvitto som bevis på hur stor betalning som gjorts. Genom att på så vis vara tydlig med vad som skett går det att förebygga eventuella tvister. Hoppas det var svaret på din fråga!

Vänliga hälsningar

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?