Skuldebrev, skatt och vissa arvsfrågor

2014-03-17 i Skuldebrev
FRÅGA
Min mamma behöver låna pengar, men har väldigt liten pension. Jag har en syster i livet och en bror som är död. Min bror har två barn. Min mamma har inte möjlighet att låna pengar i bank, eftersom hon inte har utrymme för att betala ränta på sin lilla pension. Anledningen till att hon behöver låna pengar är att hon äger en bostadsrätt som behöver nya vitvaror. Min syster tycker att hon ska teckna ett s.k seniorlån. Jag tänkte då att jag skulle kunna låna ut pengarna till mamma istället för att lägga massa pengar till något bolag. Om alla tre syskon hade varit i livet och haft möjlighet kunde vi ju bara betalat lika del var, men nu går ju inte det. Och jag vill inte betala och de andra sedan ska få samma arvsdel som jag. Kan jag låna pengar till mamma och sedan få tillbaka dem den dagen hon dör eller lägenheten säljs? Vad måste man tänka på när man skriver reversen? Hur gör man med ränta? Skriver man något dokument varje år och är den i så fall avdragsgill för henne, och skattepliktig för mig? Tacksam för hjälp!
SVAR

Hej och tack för din fråga.
Ett lämpligt förfarande i det här fallet är att skapa ett skuldebrev. Ett skuldebrev kan enligt skuldebrevslagen vara enkelt (ställt till dig) eller löpande (ställt till "innehavaren" av skuldebrevet eller till dig och ev. förvärvare av brevet). Ett enkelt skuldebrev är ett bevismedel om att du har en fordran på gäldenären medan ett löpande skuldebrev är en förutsättning för att över huvud taget få ut den. I ert fall är det lämpligt och tillräckligt med ett enkelt skuldebrev. Mallar för enkla skuldebrev finns att hitta bland annat på internet ifall ni känner att ni behöver hjälp med dess innehåll. Brevet bör innehålla bland annat uppgifter om låntagaren, långivaren och lånebeloppet. Vad ni behöver tänka på i det här fallet är ev. reglering av ränta och när betalning ska ske. 

Angående ränta är det upp till dig om du vill ta ut det eller inte - det finns inget krav på att du måste ta ut ränta. Men om ni inte reglerar några räntevillkor i skuldebrevet kan du inte åberopa att du har rätt till det i efterhand. Hur du vill göra med ränta måste du alltså bestämma innan ni skriver skuldebrevet. Den ränta som du erhåller är för dig skattepliktig i inkomstslaget kapital enligt 42:1 1 st. inkomstskattelag, här. Notera att du måste fylla i dessa uppgifter själv i din deklaration, de kommer således inte redan vara ifyllda på grund av bankernas kontrolluppgiftsskyldighet. Var därför noga med att dokumentera hur mycket du faktiskt har erhållit. På motsvarande sätt är ränteutgiften avdragsgill för din mamma i inkomstslaget kapital enligt 42:1 2 st. inkomstskattelag, här. Eftersom det är den skattskyldige som yrkar avdrag som har bevisbördan för att utgifterna existerar är det viktigt att ränteutgifterna kan styrkas gentemot Skatteverket, t.ex. genom skuldebrevet. 


När det gäller betalning kan ni reglera amortering i brevet och således en avbetalningsplan om ni så önskar. En alternativ lösning i det här fallet är att bestämma att betalning ska erläggas den dag lägenheten (eller den aktuella egendomen) säljs.Skriver ni inget om betalningsdag eller amortering träder skuldebrevslagen in som stadgar att när du som borgenär begär betalning ska den erläggas eller då din mamma som gäldenär betalar fordran kommer skulden anses vara betald, se 1:5 i skuldebrevslagen, här. Om det skulle vara som så att din mamma avlider innan hon säljer lägenheten kommer din fordran att bli en skuld i dödsboet. Det är viktigt att du har kvar skuldebrevet i så fall eftersom det kommer att bevisa din fordran i hennes dödsbo och således ge dig fordran när dödsboet avvecklas. Den kommer således inte att påverka din arvssumma utan du kommer att få ut din fordran samt den arvssumma du även annars skulle ha haft om du inte hade lånat ut pengarna. 


Vad ni även behöver fundera över är vissa preskriptionsfrågor. Ett skuldebrev preskriberas i regel tio år efter dess uppkomst ifall inget preskriptionsavbrott sker. Om ränta betalas eller amortering sker innebär detta ett sådant avbrott och tiden börjar då om. Detsamma är fallet om din mamma på något sätt erkänner fordran. Väljer ni ett amorteringsfritt och räntefritt alternativ rekommenderar jag att ni avtalar om preskriptionstiden. Begränsningar finns i det här fallet enligt 12 § Preskriptionslagen där tiden måste regleras - ni får således inte skriva att ingen preskriptionstid ska råda. Däremot är ni berättigade att utöka tiden.

Lycka till!
Vänliga hälsningar,

Beatrice Rohdin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?