Skuldsatt, kan mina barn ärva istället?

2021-09-29 i Arvsavstående
FRÅGA
Hej jag kommer att ärva ett hus när mina föräldrar går bort.men jag har då skulder så min fråga är om min dotter kan ärva det istället hon är 7 år idag finns det någon ålder på sånt
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arvingar och testamentstagare kan välja att avsäga sig eller avstå från arv.

Avsäga sig arv

En arvinge kan avsäga sig rätten till arv från en viss person som fortfarande är i livet. Detta innebär att man avsäger sig arvet fullt ut.

Denna avsägelse kan ske genom att arvingen godkänner ett testamente som arvlåtaren upprättat till förmån för någon annan. Man kan också skriftligen hos arvlåtaren klargöra att man vill avsäga sig sin arvsrätt. Vem som istället får arvet beror på omständigheterna. Huvudregeln är att arvsavsägelsen även gäller mot arvingens (ditt/dina) barn, 17 kap. 2 § st. 3 ärvdabalken. För att ditt/dina barn, i en sådan situation, ska få erhålla arvet måste det tydligt framgå i den skriftliga handlingen, där du avsäger dig din rätt till arv i enlighet med 17 kap. 2 § ärvdabalken, att du önskar att ditt/dina barn ska uppbära arvet i ditt ställe. En sådan uttrycklig överenskommelse mellan dig och arvlåtaren kan alltså medföra att avsägelsen bara gäller dig personligen, och inte ditt/dina barn.

Avstå från arv

Att avstå från sitt arv betyder att en arvinge avstår från arv genom att förfoga som man önskar över tillgången som arvet utgör. Att avstå från arvet har inte lika radikala följder som att avsäga sig ett arv. Avstå från arv gör man vanligtvis till förmån för sina egna arvingar, barn, så att arvet stannar i släktgrenen. Om du avstår från arv till förmån för ditt/dina barn träder barnet/barnen in som dödsbodelägare och tilldelas din lott. Även ett avstående bör göras skriftligen och lämnas som bilaga till bouppteckningen.

Skulder till Kronofogdemyndigheten

Om du har skulder till Kronofogdemyndigheten, har de rätt att utmäta egendom, inklusive arv, 4 kap. 2 § utsökningsbalken. Borgenärer har dock ingen rätt till framtida arv. Om du avsäger dig ditt arv (enligt ovan) borde dina skulder inte hindra dig från att avsäga dig arvet till förmånför ditt/dina barn. Arvlåtaren kan även (som nämnts) i testamente uttrycka en önskan om att din lott ska överlåtas till ditt/dina barn och inte bli föremål för utmätning, varefter du godkänner testamentet, för att undvika att pengarna går till Kronofogden.

För att försäkra dig om att borgenärerna inte får tillgång till arvet bör du vidta åtgärd innan arvskiftet. En avsägelse av arvet efter arvskiftet har i tidigare fall betraktats som en gåva, vilket kan medföra att borgenärerna kan begära att gåvan återgår till dig för att därefter kräva utbetalning. Detta är även risken om du enbart avstår från arvet, då du i praktiken ger bort arvet till ditt/dina barn som en gåva. Det är möjligt att Kronofogdemyndigheten har rätt att återta en sådan gåva för att kunna kräva in dina skulder. Detta är dock något oklart, men jag föreslår avsägelse av arv enligt ovan, alternativt testamente från arvlåtaren, som lösningar att föredra.

Om du behöver ytterligare hjälp med hur du ska gå tillväga är du välkommen att boka en tid hos våra jurister på Lawline.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (355)
2021-11-30 Avstående från arv till förmån för sin avlidne förälders efterlevande make
2021-11-19 Kan jag överlåta min arvslott till mitt syskon för att hindra utmätning?
2021-11-09 Kan särkullbarn avstå sitt arv?
2021-10-30 Arvsavstående och möjlighet för kronofogdemyndigheten att utmäta arv

Alla besvarade frågor (97716)