Skydda sitt musikverk

2018-07-31 i PUL/GDPR
FRÅGA
Hejsan! Jag har skrivit en egen låt och lagt upp det klippet på youtube där jag sjunger. Jag vill inte att någon annan ska använda sig av min text och min låt. Hur går jag tillväga för att skydda det, registrerar man eller liknande? mvh.
SVAR

Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Eftersom att frågan berör ett musikverk är Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) tillämplig.

Din låt är skyddad som ett upphovsrättsligt verk enligt 1 § 1 st. p 3. URL. Det som skiljer upphovsrätten mot andra immaterialrättsliga områden är att det krävs ingen registrering för upphovsrättsliga verk, i ditt fall, din låt. Verket får skydd direkt när det skapas. Alltså är din text och ditt framförande redan skyddad. Du innehar ekonomiska och ideella rättigheter till ditt verk, enligt 2 och 3 §§ URL. Om någon begår intrång på sådant sätt som är föreskrivet enligt sistnämnda paragrafer kan du rikta skadeståndsanspråk mot dem.

Sammanfattningsvis krävs det alltså ingen registrering, din text och ditt framförande är redan skyddad enligt URL.

Hoppas du fått svar på din fråga och har du ytterligare frågor är du välkommen åter!

Mvh.

Filip Braun
Fick du svar på din fråga?