Slutgiltig preskription av fordran?

2020-04-29 i Preskription
FRÅGA
Vad gäller om Slutgiltig Preskription ? Stämmer det 15 år även om krav skickats under tiden ?MVH
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad preskriptionstiden för en fordran är. Jag utgår i mitt svar om att det rör sig om en fordran mellan privatpersoner och alltså inte om en s.k konsumentfordran.

Vad säger lagen?

Preskription av fordringar regleras huvudsakligen i preskriptionslagen (PreskL)

Till att börja med kan sägas att det i svensk rätt inte finns någon bestämmelse om slutgiltig preskription i det avseendet att fordran preskriberas slutgiltigt efter 15 år oavsett om det skickas kravbrev eller inte. Huvudregeln enligt PreskL är att en fordran preskriberas på tio år (2 § PreskL).

En preskription kan emellertid avbrytas på ett antal sätt genom så kallade preskriptionsavbrott. Enligt 5 § PreskL kan ett preskriptionsavbrott genom att borgenären (den som lånade ut pengar) kräver betalning av gäldenären (den som är skyldig pengar). Detta kan ske skriftligen genom brev eller muntligen. Det kan också ske genom att gäldenären på något sätt erkänner att fordran finns, till exempel genom att betala ränta.

Effekten av att preskriptionsavbrott sker är att en ny preskriptionstid börjar löpa, även denna blir då 10 år (6 § PreskL).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att det inte i svensk rätt finns någon bestämmelse om slutgiltid preskription som jag upplever att du beskrivit det. Skickas kravbrev kommer en ny preskriptionstid börja löpa från det att preskriptionsavbrottet skedde.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (556)
2020-10-19 Är min skuld preskriberad?
2020-10-17 Skriva på avbrytande av preskription?
2020-10-16 Hur länge kan de kräva betalning?
2020-10-12 När preskriberas en konsumentfordran?

Alla besvarade frågor (85245)