Smitning från trafikolycka

2021-12-07 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej! Blev för 2,5 år sedan anmäld för smitning från trafikolycka. Blev kontaktad av polis men har inte hört något sen dess. Nu undrar jag hur lång preskriptionstiden är? När "brottet" skedde så hade jag dessutom prövotid kvar. Kan jag bli av med mitt körkort nu? Med tanke på att min prövotid gick ut för 2 år sedan?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över dels hur lång preskriptionstiden är för smitning från trafikolycka och dels huruvida du fortfarande kan bli av med körkortet till följd av incidenten. Det korta svaret är att brottet är preskriberat men att du fortfarande kan bli av med körkortet – även om det är osannolikt. I det följande går jag lite mer i detalj igenom vad som gäller.

Preskriptionstiden för smitning från trafikolycka är 2 år

Så fort ett brott har begåtts börjar dess preskriptionstid löpa. Preskriptionstiden kan beskrivas som den tid en åklagare har på sig att väcka åtal för ett brott för att det ska vara möjligt för målet att gå till domstol och för att gärningsmannen eventuellt ska dömas. Olika typer av brott har olika lång preskriptionstid. Generellt sätt kan sägas att ju grövre ett brott är, desto längre tid har man på sig att åtala den misstänkta personen.

För brott som inte kan leda till fängelse i mer än ett år gäller en preskriptionstid om två år. (35 kap. 1 § 1 p. brottsbalken)

För att ditt handlande ska vara preskriberat krävs alltså att brottet inte skulle kunna leda till en strängare påföljd än fängelse i ett år.

För smitning från trafikolycka kan man som mest dömas till just ett års fängelse, och det är om brottet är att anse som grovt. (5 § lagen om straff för vissa trafikbrott)

Med andra ord kan du för ditt handlande inte dömas till ett strängare straff än ett års fängelse. Det innebär att preskriptionstiden för brottet var två år och således är det vid det här laget preskriberat.

Körkortet kan bli återkallat även om brottet är preskriberat

Att återkalla körkortet är emellertid en sak som åligger Transportstyrelsen snarare än Polis- eller Åklagarmyndigheten och i körkortslagen (KörkL) finns ingen preskriptionstid för hur lång tid Transportstyrelsen har på sig för att återkalla ditt körkort.

Transportstyrelsen ska återkalla ditt körkort om du som körkortshavare har gjort dig skyldig till smitning från trafikolycka – förutsatt att det inte är en obetydlig överträdelse. (5 kap. 3 § p. 2 KörkL)

Om det anses som tillräckligt ska du som körkortshavare emellertid åläggas en varning istället för att få körkortet återkallat. (5 kap. 9 § KörkL)

Sammanfattningsvis är det alltså möjligt för Transportstyrelsen att i efterhand återkalla ditt körkort och således finns en risk för att det inträffar trots att preskriptionstiden för själva brottet löpt ut. När det har gått så lång tid som det nu verkar ha gått skulle jag dock tro att ärendet är nedlagt och att du inte behöver oroa dig längre.

Vill du läsa mer om preskriptionstid har jag skrivit om det här.

Vill du läsa mer om körkortsåterkallelse har jag skrivit om det här.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1270)
2022-01-14 Får man öka farten när någon kör om?
2022-01-14 Olovlig körning
2022-01-12 Kan polisen upprätta en anmälan i efterhand ang. vårdslöshet i trafik?
2021-12-31 Vad får man för straff vid rattfylleri?

Alla besvarade frågor (98495)