Solidariskt skadeståndsansvar och regressrätt

FRÅGA
Hej Jag och min fd har gemensam vårdnad till vår son som vid fyllda 15 har blivit dömd för bedrägeri. Där har dömts ett solidariskt skadestånd till vårdnadshavare på 8900:- Om Brottsoffret lägger skadeståndet till bara en utav oss kan då den personen kräva från den andra föräldern att betala hälften? Tanken är att jag tänkte försöka betala in det resterande av skulden för att vi ska slippa låta det gå vidare och behöver då veta vad som gäller med skadeståndet? Mvh helene
SVAR

Hej, och tack för dinfråga.

Enligt 3 kap. 5 §Skadeståndslagen (SkL) ska en förälder som har vårdnaden om ett barn ersätta vissaskador som barnet vållat till viss del. Att ni båda har vårdnad om barnetmedför alltså att ni båda delar ansvaret. Att vara solidariskt skadeståndsansvariginnebär att man bär ett ansvar tillsammans med någon eller några andra (6 kap. 4 § SkL). Denskadedrabbade kan dock kräva full betalning av vem som helst av de solidarsiktansvariga, vilket medför att kravet sällan riktas direkt mot någon som t.ex.saknar betalningsförmåga.

De solidarisktansvariga får sedan göra upp angående pengarna sinsemellan. Om en person krävtspå hela det solidariska skadeståndet, kan denne i sin tur kräva att de övrigasolidarerna betalar sin andel genom ett regresskrav. Om detta inte skerfrivilligt kan den som betalat hela beloppet ansöka om ett betalningsföreläggandehos Kronomfogdemyndigheten.

Om du själv vill tittanärmare på nämnda lagrum se (här) för SkL

Hoppas att jag kundesvara tillfredsställande på din fråga.

MVH /Veronica Eriksson 

Veronica Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Solidariskt skadestånd (12)
2020-05-10 Hur en uppgörelse med en gärningsperson kan påverka rätten till brottsskadeersättning vid solidariskt skadestånd
2019-07-05 Solidariskt skadestånd och regressrätt
2019-02-25 Om solidariskt skadeståndsansvar
2017-05-14 Två eller fler skadeståndsskyldiga

Alla besvarade frågor (86935)