Sprida personuppgifter på Twitter

2018-09-26 i PUL/GDPR
FRÅGA
Får man lägga ut en handling på twitter som gäller en vårdnadstvist där barnens personuppgifter framgår? Namn, adress och personnummer. Vet att det är en offentlig handling men får man verkligen sprida sådana dokument?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppgifterna du beskriver räknas som personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (art 4). Personuppgifter får inte spridas hur som helst, och barns personuppgifter är extra skyddsvärda (skäl 75). För att få hantera personuppgifter måste de grundläggande principerna i art 5 följas, och personen måste ha en rättslig grund enligt art 6. Detta är med största sannolikhet inte uppfyllt.

Svaret är alltså nej, personen får inte sprida uppgifterna.

Jag hoppas det löser sig och att du fick svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar,

Veronica Borg
Fick du svar på din fråga?