Stämmer det att förskolan har laglig rätt att neka föräldrar enligt GDPR, eller annan lag?

2019-01-02 i PUL/GDPR
FRÅGA
Fotografering på förskola GDPR/PULVi fick ett brev av förskolan inför Lucia tåget som befinner sig inne i deras lokaler. Förskolan är kommunal. I brevet framgick att i enlighet med GDPR så tillåts inte några bildupptagningar alls. Samtidigt låter man meddela att det rör sig om säkerheten för skyddade identiteter.Stämmer det att förskolan har laglig rätt att neka föräldrar enligt GDPR, eller annan lag?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Vi har den senaste tiden överallt ifrån sköljts över av information om den nya lagen GDPR. Vi bör i diskussionen skilja mellan handlingen att fotografera och hantering av bilden som är ett resultat av fotograferingen.

Allmän plats
Om du befinner dig på allmän plats får du i princip fotografera allt det du ser från där du står, även om det du fotograferar befinner sig på privat mark. En del anläggningar är klass­ificerade som skyddsobjekt och då får du inte fotografera dessa, även om du står på allmän plats. Om du bryter mot förbudet kan din kamera och ditt minneskort bli beslagtaget och du riskerar böter eller fängelse. Dessa platser är uppmärkta med förbudsskyltar.

Privat mark
Den som äger eller har nyttjanderätt till en privat plats har rätt att bestämma vilka regler som ska gälla där. Så länge som det inte finns någon skylt om fotoförbud eller att någon behörig påtalar att det råder fotoförbud kan du utgå ifrån att det är tillåtet att fotografera. Om du trotsar fotoförbudet kan du avhysas från den privata platsen, men ingen får ta din kamera eller ditt minneskort. Du behöver aldrig radera bilden, även om det skulle vara ett smidigare sätt att lösa en uppstådd konflikt.

Till det privata räknas förutom någons hem även en skola. Den som har nyttjanderätten till en privat fastighet har också rätten att ställa krav på den som vistas där, och det kan bland annat innebära ett fotoförbud. Har förskolan eller skolan lokala regler som förbjuder fotografering så är det de som gäller. Allt fler förskolor har skärpt reglerna kring fotografering i skolorna. I några fall uppmanar skolor föräldrar att bara ta bild på sitt eget barn eller att man frågar andra föräldrar om lov att publicera bilder på deras barn på nätet.

Rektorn på varje skola avgör ordningsreglerna, så de kan se lite olika ut på olika skolor naturligtvis.

Vad säger då GDPR om fotografering i skolor?
Ja GDPR säger inte så mycket om fotograferingen i sig utan reglerar hur du hanterar bilden för att skydda personliga uppgifter. Om man fotograferar sina barn för privat bruk, alltså för att ha i sitt fotoalbum eller för att ha privat hemma på sin dator, så gäller inte dataskyddsförordningen GDPR. Men om du skulle sprida bilden till en större krets genom publicering på nätet så gäller alltså GDPR.

Svaret på din fråga
En inbjuden förälder som under ett framträdande fotar sitt barn för eget bruk omfattas inte av GDPR så frågan blir vilket lagstöd en skola har för att förbjuda en sådan fotografering? Ja, det skulle vara enbart för att de helt enkelt har rätt att bestämma ordningsreglerna på privat mark, men detta har dock inget med GDPR att göra. Vi kallar detta kontraheringsfrihet och detta är en allmän rättsprincip som innebär att den som äger eller bestämmer på den privata platsen avgör vilka som ska få vara där och vilka regler som ska gälla, så länge de inte går emot annan lagstiftning, ex diskrimineringslagen. Det föreligger därför inget straffrättsligt ansvar för dig om du skulle fotografera ditt barn i skolan för att sätta ett foto i albumet hemma. Skolan kan endast under en pinsam stund be dig att lämna lokalen för att du inte följer ordningsförbudet. GDPR reglerar hur bilden sedan får användas och förbjuder att den sprids,

Fotografering har antagligen förbjudits på nästan alla skolor för att föräldrar idag direkt publicerar sina bilder på sociala medier och det blir inte diskussioner när ett totalt fotograferingsförbud helt enkelt råder.

Jennie Nilsson
Fick du svar på din fråga?