Störningar i bostadsrätt

2021-10-01 i Bostadsrätt
FRÅGA
Vi ha en granne ovanför oss i en bostadsrätt som låter sin hund och katter leka inomhus flera gånger om dagen, oftast kvällstid. Huset vi bor i är ganska lyhört. Vi har pratat med dem om detta ett flertal gånger men det hjälper inte. Ju kan man lösa detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att ni har en granne som gör väsen av sig genom att låta sin hund och katt leka inomhus varpå ni undrar kring de juridiska aspekterna av den uppkomna situationen.

Min uppfattning är att både ni och grannen bor i en varsin bostadsrätt. Återkom om detta inte stämmer, eftersom ett annat regelverk kan bli aktuellt då. Lagregler om bostadsrätt regleras i bostadsrättslagen.

Allmänna regler kring störningar och att hålla god ordning

Vid nyttjandet av lägenheten ska en bostadsrättshavare se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för onödiga störningar som kan inverka negativt på deras bostadsmiljö. Detta framgår av (7 kap. 9 § bostadsrättslagen). Detta innebär att grannen är i regel skyldig att undvika störande beteende vid hens nyttjande av lägenheten. Vanliga exempel på företeelser som anses som störningar är ex. musik, skrik eller aggressivt beteende.

Det är dock viktigt att påpeka att det är inte alla former av störningar som kan ha en negativ inverkan på människors bostadsmiljö. Det är tämligen vanligt att människor har djur och att de i vissa fall kan avge olika former av ljud/väsen av sig. Detta innebär att vissa lindriga störningar måste kunna accepteras. Avgörande kan också vara beträffande vilken tidpunkt störningar uppkommer. Det är alltså en skillnad om grannen låter djuren leka på nätterna när människor sover eller på dagtid när de flesta är på arbetet exempelvis. Bedömningen beträffande vilka störningar ni ska behöva tåla är en allmän bedömning - där man avgör vad som ska behöva tålas respektive inte.

Förverkning av bostadsrätt

Om en bostadsrättshavare missköter sig på ett väldigt allvarligt sätt kan förverkning bli aktuellt. Detta regleras i (7:18-25 §§ bostadsrättslagen). Rent konkret så innebär det att bostadsrätten måste bli föremål för tvångsförsäljning. Min uppfattning är dock att förverkande av grannens bostadsrätt inte är aktuellt enbart med hänvisning till de omständigheter som redogjorts för i frågan.

Bedömningen i frågan:

Av bakgrundsinformationen så verkar det som att ni har det väldigt jobbigt med hänvisning till de ljud som grannens husdjur medför. Som antytts ovan, så är det en svår bedömning beträffande att avgöra vad som ska anses som godtagbara störningar eller störningar som inte är acceptabla. I ditt fall anges att ljuden ofta uppkommer kvällstid, det skulle kunna tala för att de är något som inte bör kunna accepteras.

Jag råder er att i första hand prata med bostadsrättsföreningen. Förklara gärna utförligt vad det är som stör er och på vilket sätt de påverkar er. Om ni har en lösning på problemet, exempelvis att grannen kanske kan leka med husdjuren under tidigare på dagen, så är detta något som ni kan framföra till föreningen. Bostadsrättsföreningen kan informera grannen om rättelse om de håller med er i frågan. Om störningarna fortsätter trots eventuella rättelsemöjligheter från föreningen, kan det i slutändan leda till att grannens bostadsrätt kan bli förverkad. Men det görs i slutändan en bedömning i det enskilda fallet.

Hoppas att ni känner att fick ett utförligt och snabbt svar på eran fråga!

Rijad Trubljanin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1256)
2021-12-01 Grannen tycker att vårt barn stör- vad gäller?
2021-11-29 Har bostadsrättsförening ansvar för snöskottning?
2021-11-26 Kan du få ersättning för skador som har orsakats i din bostadsrätt?
2021-11-22 Ingår gardinskenor vid köp av bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (97623)