Stridsåtgärder mot en arbetsgivare som saknar kollektivavtal

2016-03-26 i Strejk och blockad
FRÅGA
Hej!Om en arbetsgivare inte har något kollektivavtal, kan en facklig organisation gå ut i strejk med sina medlemmar i syfte att få en arbetsgivare att ingå KA? Ses det som en lovlig stridsåtgärd trots negativ föreningsrätt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lag om medbestämmande i arbetslivet (förkortas MBL) (se lagen här) gäller mellan arbetsgivare och arbetstagare och innehåller bland annat regler om kollektivavtal och stridsåtgärder. Enligt 41 § MBL föreligger så kallad fredsplikt mellan arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal. Dessa får inte vidta stridsåtgärder som till exempel strejk om inte någon av förutsättningar i 41 § MBL är uppfyllda, till exempel att den organisation som slutit kollektivavtalet beslutat om stridsåtgärden i behörig ordning. Har så inte skett får de inte vidta stridsåtgärder och de stridsåtgärder som vidtas ändå kommer att vara olovliga. Fredsplikten gäller bara mellan arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal. Finns det inget kollektivavtal är huvudregeln att det föreligger fri stridsrätt. Den negativa föreningsrätten framgår bara av artikel 11 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) och har ett ganska svagt skydd i Sverige. Trots den negativa föreningsrätten får man försöka få en arbetsgivare att ingå kollektivavtal med stridsåtgärder, det föreligger ingen fredsplikt och strejken är alltså en lovlig stridsåtgärd.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Fick du svar på din fråga?