Styvmors syster tar egendom ur dödsboet - vad gäller?

2021-10-11 i Arvsskifte
FRÅGA
Vi är två syskon och vår pappa gick bort för ca 6 år sedan. Han var omgift (ej vår biologiska moder) och vår styvmor dog nu i år. Det finns ett testamente där både jag och min bror ärver både vår far och styvmor. Vi tog inte ut vår laglott när vår far dog utan lät (enligt önskan i testamentet) vår styvmor sitta i orubbat bo med fri förfoganderätt. Vår far och styvmamma har testamenterat 7/8 av deras gemensamma kvarlåtenskap (pengar, värdesaker möbler - ja allt) till min bror och mig och 1/8 till annan person. Inga problem med denna personen.Dock är inte min styvmors syster tillfreds med detta utan protesterar mot att hon, som "legal arvinge", inte ska få vara med och ärva (t ex värdesaker). Vår styvmors syster står INTE med i testamentet över huvud taget. Systern tycker att vi ska ärva vår far och hon sin syster, trots testamentet. Är det inte så att ett testamente går före lagen? Vad gäller nu?Systern har - innan arvskiftet har skett - (med bodelningsmannens goda minne) tagit möbler, tavlor, etc från lägenheten och "tagit hand om" alla smycken (som hon anser att hon ändå skall ha). Systern vill alltså frångå testamentet och vara med och ärva sin syster, vår styvmor. Bodelningsmannen vet om innehållet i testamentet men vill ändå att vi ska komma överens med systern (bl a då det gäller smycken). VAD SKALL VI GÖRA -VAD KAN VI GÖRA?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring arv finner du i ärvdabalken (ÄB)

Är din styvmors syster arvinge?

Utgångspunkten beträffande arv är att arvet ska följa den så kallade legala arvsordningen (se 2 kap. ÄB). Det går dock att avvika från denna ordning genom att upprätta ett testamente. Du har med andra ord rätt i det att testamentet äger företräde i ditt fall och att din styvmors syster inte är arvinge. Det är mycket underligt att boutredningsmannen, trots att din styvmors syster inte är arvinge, ändå vill att ni ska "komma överens".

Dödsboet och arvskifte

Syftet med förvaltningen av ett dödsbo är att förbereda arvskiftet till arvingarna. Om dödsboet exempelvis har skulder ska dessa regleras först innan något arv fördelas. Det är viktigt att notera att ett dödsbo är en juridisk person som innehar äganderätten av kvarlåtenskapen. Äganderätten övergår normalt till arvingarna först vid arvskiftet. Att din styvmors syster tar egendom som tillhör dödsboet är således inte korrekt, vilket kan få straffrättsliga konsekvenser (jfr 8 kap. 1 § brottsbalken).

Vad kan du göra?

Jag rekommenderar dig i första hand att kontakta boutredningsmannen och/eller din styvmors syster och tala om att agerandet kan få allvarliga konsekvenser. I sista hand får du göra en polisanmälan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Adam Fyman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (681)
2021-12-08 Är vi betalningsskyldiga för en sanering som skett långt efter ett arvskifte?
2021-12-04 Ska särkullbarnet ha 50% av kvarlåtenskapen och andra barn dela på resterande 50%?
2021-11-30 Hur fördelas bröstarvingars arv?
2021-11-30 Arv efter förälder och styvförälder

Alla besvarade frågor (97717)