Sugar dating: laglighet och skatteplikt

2021-09-15 i Inkomstskatt
FRÅGA
Om jag har en Sugar daddy över nätet. Han ger mig pengar varje vecka upp till 1000$ . Gåva för min tid kallar han det. Han finns i USA och jag i Sverige. Det handlar om telefonsamtal och ibland sexig bilder. Är detta på något sätt olagligt och ska detta beskattas på något sätt. Vill bara veta så jag inte gör något olagligt.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag berättar lite om vad som kan gälla för sugar dating dels laglighet och dels skatterättsligt. Det är bra att du vill säkerställa att din inkomst är laglig och skattas korrekt. Jag besvarar din fråga utifrån att du är myndig. Om du inte är myndig aktualiseras en rad brott som barnpornografibrott (16 kap. 10 a § brottsbalken (BrB)). Brottet begås i så fall av din sugar daddy mot dig. Jag kommer att besvara frågan i två led, först lagligheten och sedan skatterättsligt.

Lagligheten i att skicka bilder över internet

Du beskriver att din sugar daddy ger dig pengar. Det du ger honom är telefonsamtal och ibland sexiga bilder. Rättsläget är oklart när det gäller sugar dating. Det finns fall där sexuell posering över Skype har räknats som sexuell posering, då gällande barn (ex NJA 2015 s. 501) (6 kap. 8 § BrB). Alltså kan även det som sker över internet eller endast på bild räknas som brott. Rättsläget är som sagt oklart när det gäller sugar dating och varje händelse måste bedömas för sig.

Lagligheten i sexuellt material i relation till sexuell tjänst

Utgångspunkten är att en vuxen person får frivilligt skicka en bild på sig själv, påklädd eller naken, till en annan vuxen person som tar emot den frivilligt. Generellt kan man säga att det sannolikt ett brott om det inbegriper någon form av tvång eller obehag för de inblandade. Vissa saker är dock alltid olagliga, som köp av sexuell tjänst. Definitionen av köp av sexuell tjänst är att skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning (6 kap. 11 § BrB). Du beskriver att er förbindelse inte är tillfällig, och det kan även diskuteras i vilken mån hela eller delar av förbindelsen är sexuell i lagens mening.

Skattepliktig inkomst

Utgångspunkten är att gåvor är skattefria (8 kap. 2 § Inkomstskattelagen (IL)). En gåva är bara en gåva om det inte finns något krav på motprestation. Om det finns ett krav på motprestation är gåvan skattepliktig. Det här är inte helt lätt att bedöma i ditt fall. Det finns, utifrån det du beskriver, en förväntan att du ska lägga tid och engagemang på er sugar dating och du förväntar dig att få pengar av honom. I många relationer finns det en förväntan på att båda parterna ska bidra med pengar eller andra prestationer, så det behöver göras en helhetsbedömning i ditt fall för att avgöra om er sugar dating ska anses vara en privat relation utan krav på motprestation eller en förbindelse där inkomsterna är skattepliktiga. Beroende på hur varaktigt och självständigt er sugar dating bedrivs kan det räknas som näringsverksamhet och ska då beskattas som sådan (13 kap. 1 § IL). Annars ska den beskattas i inkomstslaget tjänst (10 kap. 1 § IL). Om du är osäker kan du höra av dig till Skatteverket.

Sammanfattning

Det finns lagstiftning för närliggande företeelser, men inte överensstämmer helt med sugar dating. Utifrån det du beskriver är det inte säkert att det räknas som köp av sexuell tjänst, men varje händelse behöver bedömas för sig för att avgöra om det förekommer brott. Rättsläget är oklart när det gäller sugar dating. För att pengarna du ska räknas som en skattefri gåva behöver du ta emot dem utan krav på motprestation. Det är svårt att bedöma om det finns en sådan i ditt fall. Om det finns ett krav på motprestation ska du deklarera inkomsten antingen som inkomst i näringsverksamhet eller inkomst i tjänst. Min rekommendation är avslutningsvis att du kontaktar Skatteverket för att få ett mer utförligt svar gällande beskattningen.

Utifrån uppgifterna i din fråga är det vad jag kan säga just nu. Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Felix Höglund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (210)
2021-09-24 Ska mitt avgångsvederlag utbetalas som ett brutto- eller nettolönebelopp?
2021-09-15 Sugar dating: laglighet och skatteplikt
2021-09-07 Skatt på förmåner
2021-08-07 Har vi rätt till uppskov?

Alla besvarade frågor (96499)