Testamentera samägd egendom

2018-07-13 i Testamente
FRÅGA
Min farbror har ingen fru och heller inga barn. Han äger hälften i en sommarstuga tillsammans med mig (enda brorsbarnet) Kan han testamentera bort sin andel till någon utanför släkten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och testamente hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Enligt 9 kap. 1 § ÄB står det varje person helt fritt att testamentera bort den egendom som denne efterlämnar vid sin bortgång. Detta är en rättighet som innebär att personen får testamentera vad som helst av dennes egendom och till vem som helst. Din farbror har därmed även rätt att testamentera bort sin andel till någon utanför släkten. Då sommarstugan är samägd innebär detta att en eventuell testamentstagare tar över farbroderns andel och går in som samägare tillsammans med dig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2728)
2021-01-23 Kan testamente skrivas för att skydda en sommarstuga?
2021-01-23 När är arv ett legat?
2021-01-22 Kan man överlåta ett testamente mot ersättning?
2021-01-22 Vem eller vilka ska delges ett testamente?

Alla besvarade frågor (88385)