Tolkning av testamente mellan sambor

2021-07-14 i Sambo
FRÅGA
Hej, Min far gick nyligen bort och efterlämnade ett testamente. undrar därför vad som gäller för min del. Min far hade ett hus tillsammans med hans sambo. Testamentet: Undertecknande, XXX och XXX som Sammanbor under äktenskapsliknande förhållande förordnar härmed som vår yttersta vilja och vårt testamente att den av oss som överlevt den andre skall erhålla all den avlides kvarlåtenskap med fri förfoganderätt med undantag av särkullbarns laglott. Efter bådas bortgång skall den då varande egendomen fördelas mellan arvingar dem emellan enligt lag. Med avdrag för vad som eventuellt erhållits pga laglottsanspråk. Den egendom, jämte avkastningen därav, som testamentshållare erhåller genom detta testamente skall vara den enskildes egendom. Mina frågor är. -vad innebär laglott och är det min pappas ev besparingar, fonder etc eller en del av husets värde? - om jag väljer att ta ut min laglott har jag fortfarande rätt till min del av huset när kvarlevande gått bort? -hur påverkas testamentet om hon skulle sälja huset innan hennes bortgång? -tillfaller alla min fars personliga egendomar hans sambo nu. Eller har jag rätt till något av det?
SVAR

Hej, tack för din fråga

Jag kommer att svara på dina frågor var för sig så att det blir lättare att hänga med.

Vad menas med laglott?

Enligt lag så får man inte testamentera bort sina bröstarvingars, det vill säga sina barns laglott. Andra arvingar som till exempel syskon och föräldrar går att göra arvlösa genom testamente. Med laglott menas hälften av andelen av arvet som enligt lag tillkommer bröstarvingen (se 7 kap. 1 § Ärvdabalken). Om ett testamente kränker bröstarvingarnas laglott kan bröstarvingarna begära jämkning av testamentet för att utfå laglotten inom sex månader från att de har delgivits testamentet (7 kap. 3 § Ärvdabalken). Det innebär alltså att laglotten är hälften av värdet av allt din far ägde, det vill säga hälften av värdet av fonderna, din fars besparingar, husets värde m.m. och det värdet ska fördelas lika mellan dig och dina syskon (se 2 kap. 1 § ärvdabalken).

Om jag väljer att ta ut min laglott har jag fortfarande rätt till min del av huset när kvarlevande gått bort?

Ja, det har du eftersom av testamentet framgår det att du och dina syskon har rätt att få ut era laglott direkt efter er fars bortgång. Resterande del av arvet kommer ni få efter din fars sambos bortgång med avdrag för vad ni har erhållit på grund av laglottsanspråk. Under tiden din fars sambo lever kommer hon att erhålla all din fars kvarlåtenskap med undantag för laglotten med fri förfoganderätt. Med fri förfoganderätt menas att personen får förbruka egendomen eller sälja egendomen som den vill. Dock finns det vissa undantag, man får till exempel inte ge bort en stor del arvet i gåva eller testamentera bort egendomen. Det har att göra med att arvet efter den först avlidne ska fördelas till dennes arvingar efter att den som har ärvt med fri förfoganderätt har avlidit.

Hur påverkas testamentet om hon skulle sälja huset innan hennes bortgång?

Då det framgår av testamentet att efter bådas bortgång skall den då varande egendomen fördelas mellan arvingarna dem emellan enligt lag, med avdrag för vad som eventuellt erhållits på grund av laglottsanspråk, så kommer det som är kvar av det hon får från försäljningen av huset vid hennes bortgång fördelas mellan arvingarna på vardera sida. Enligt testamentet har alltså du och dina syskon bara rätt till en viss summa pengar och inte till en viss egendom.

Tillfaller alla min fars personliga egendomar hans sambo nu eller har jag rätt till något av det?

Eftersom det framgår av testamentet att den efterlevande sambon har rätt att erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt med undantag av särkullbarns laglott så tillfaller även din fars personliga egendomar hans sambo. Du och dina syskon har som sagt inte rätt att utfå en viss egendom utan ni har bara rätt till en viss summa pengar. Ni har dock som sagt rätt att utfå så mycket av er fars egendomar direkt att det motsvarar laglotten eller en summa pengar som motsvarar laglotten. Och efter din fars sambos bortgång har du och dina syskon rätt att utfå det som är kvar av arvet efter din far.

Sammanfattningsvis så innebär testamentet att du och dina syskon kommer få hälften av den andelen som tillkommer er enligt lag direkt. Resterande del av arvet efter din far kommer din fars sambo få fritt förfoga över, det vill säga att hon får förbruka egendomen eller sälja egendomen som hon vill men inte testamentera bort egendomen eller ge bort en stor del av egendomen i gåva. Efter bådas död kommer det som är kvar av kvarlåtenskapen efter de fördelas mellan båda parternas arvingar på vardera sida.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss

Vänligen

Alejandra Vasquez
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (500)
2021-09-07 Skillnaden mellan arvsrätten för gifta och sambos
2021-08-20 Räknas gåva till sambo som förskott på arv?
2021-08-17 Vem ärver i ett samboförhållande?
2021-08-14 Kan min pappas partner med stöd av sambolagen göra anspråk på hans bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (95873)