Trafikförsäkring och barns skadeståndsansvar

FRÅGA
Hej!Vid olovlig körning och tillåtelse av olovlig körning med påföljd trafikolycka, klassificerad som vållande till trafikolycka (krock med träd) betalar inte försäkring.Vem betalar skadan?Borde inte inblandade jämka/dela på kostnader? Vårdnadshavare till den som orsakade olyckan vill inte inte bli delaktig i verkstadskostnader pga att personen inte är straffmyndig. Är juridisk hjälp lönsam i detta fall?Mvh Ch
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Trafikskadeersättning
Från din berättelse så gör jag antagandet att skadorna på bilen uppstod vid en singelolycka, alltså utan påverkan av något annat fordon eller någon annan aktör. I dessa fall så täcker inte Trafikförsäkringen kostnaderna för skadorna på den egna bilen, precis som du säger. Istället blir frågan om bilen är täckt av en vagnskadeförsäkring.

Vagnskadeförsäkring
Vanligt är att vagnskadeförsäkringar innehåller begränsningar när bilen förts av någon som saknar giltigt körkort. Dessa begränsningar tillämpas dock med en avvägning av vad som är skäligt, dvs om ägaren av bilen inte kunnat påverka att bilen kördes av en person utan körkort så är inte en full nedsättning av ersättningen skälig.

Skadestånd
Om ingen försäkring finns, så är en möjlighet till ersättning att kräva skadestånd från den som har orsakat skadan.

Jag har svårt att avgöra, utifrån frågan, vad den som orsakat olyckan har för relation till ägaren av den skadade bilen, men jag tolkar det som att det inte rör sig om ett familjeförhållande, dvs att den som kört in bilen i ett träd inte är barn till ägaren av bilen.

Enligt svensk rätt kan även barn bli skadeståndsskyldiga för sina handlingar, enligt 2 kap. 4 § Skadeståndslagen. Beroende på barnets ålder görs olika bedömningar av detta ansvar. Eftersom att det rör sig om ett brott så kan även ansvar för den som är både förälder och vårdnadshavare aktualiseras, 3 kap. 5 § Skadeståndslagen. Detta ansvar är dock begränsat till en femtedel av prisbasbeloppet (för närvarande 8 960kr) för varje skadehändelse.

Juridisk hjälp
Huruvida juridisk hjälp är lönsamt i detta fallet beror förmodligen rent praktiskt på vilka kostnader det rör sig om, om det är värt besväret. Rent principiellt så har du ju rätt att kräva skadestånd om någon vållat skada på din egendom.

Hoppas svaret var till hjälp och lycka till!

Julia Stenslund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98633)