Tredskodom gentemot kärande

FRÅGA
Vad händer vid ett tvistemål om käranden inte dyker upp till förhandling? Om svaranden inte dyker upp kan tredskodom bli aktuellt men de reglerna gäller väl inte för käranden?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i rättegångsbalken (RB).

Reglerna om tredskodom vid dispositiva tvistemål – det vill säga sådana tvistemål då förlikning mellan parterna är tillåten – gäller oavsett om det är svaranden eller käranden som är frånvarande från förhandlingen. Notera dock att den närvarande parten måste yrka på att rätten ska meddela tredskodom, för att målet inte istället ska avskrivas (44 kap. 2 § & 4 § RB).

Vid indispositiva tvistemål kan tredskodom inte meddelas (44 kap. 3 § RB).

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parter i rättegången (106)
2020-07-07 Har man rätt till målsägandebiträde vid förtal?
2020-07-01 Kan man som biträdande jurist bli förordnad som offentlig försvarare?
2020-06-30 Vad händer ifall målsäganden inte dyker upp?
2020-06-29 Vad händer om parterna förhalar processen i domstol?

Alla besvarade frågor (81824)