Tvångsförsäljning och synnerliga skäl enligt samäganderättslagen

2021-08-26 i Samägandeavtal
FRÅGA
Kan man göra något för att häva en tvångsförsäljning där man använder sig av samägande lagen? Det är två syskon som äger 25% tillsammans son vill sälja och 50% vill inte och rastrerande 25% vill inte prata om någon försäljning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du säger så framgår det i samäganderättslagen (6 §) att en tvångsförsäljning kan begäras av en delägare. Detta innebär följaktligen att syskonen som äger 25 % tillsammans kan begära tvångsförsäljning genom att lämna in en begäran till en tingsrätt.

Det finns däremot en möjlighet för andra delägare att förhindra tvångsförsäljningen från att ske, men då krävs det enligt 6 § samäganderättslagen att det föreligger synnerliga skäl. Värt att påpeka är att domstolspraxis (tidigare domar) har tolkat "synnerliga skäl" strängt, vilket innebär att antalet orsaker som har kvalificerats som "synnerliga skäl" är relativt få.

En situation som ansetts vara ett synnerligt skäl är en situation där en eventuell försäljning på grund av lågkonjunktur inte kommer kunna leda till ett rimligt pris. Vissa sociala förhållanden kan också beaktas, men har oftast inte fått bifall vid domstol. Ett sådant exempel är att ett barn som kan antas fara illa av att flytta från sin bostad och behöva byta skola inte utgjorde synnerliga skäl.

Vad gäller för din situation?

Eftersom jag inte vet vad för skäl som kan tänkas åberopas i ditt fall så kan jag inte tala för din specifika situation. Däremot så är "synnerliga skäl" ett så pass högt ställt krav att det krävs något mer än endast ovilja inför en eventuell försäljning.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Victoria Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (614)
2021-12-01 Måste samägare köpa ut en på begäran?
2021-11-26 Hur upprättar vi ett avtal kring samäganderätt?
2021-11-23 Kan man kräva att bli utköpt när man äger egendom tillsammans med någon?
2021-11-16 Vem betalar hundens veterinärkostnader när vi separerat?

Alla besvarade frågor (97596)