Under hur lång tid kan en hantverkare framställa betalningskrav mot ett dödsbo?

2018-10-26 i Preskription
FRÅGA
Hur långt efter kan man fakturera till ett dödsbo för hantverkartjänster ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga så här:

En privatperson har beställt tjänster av en hantverkare. Beställaren har därefter gått bort och frågan är nu under hur lång tid hantverkaren kan framställa betalningskrav mot dödsboet.

Frågan besvaras med regler som finns i preskriptionslagen (PreskL).

Under hur lång tid kan hantverkaren framställa betalningskrav mot dödsboet?

Enligt 2 § 2 st. PreskL har hantverkaren tre år på sig att fakturera dödsboet. Tidsfristen räknas från den dag då avtalet om hantverkartjänster ingicks mellan den numera avlidna privatpersonen och hantverkaren. Om tre år går utan att krav på betalning har skett så preskriberas hantverkarens fordran. Därefter kan inte hantverkaren framställa betalningskrav mot dödsboet.

Exempel: 2018 ingår en hantverkare avtal om diverse tjänster med en privatperson som sedermera avlider. Hantverkaren kan kräva betalning av dödsboet t.o.m., år 2021. Från och med år 2022 preskriberas hantverkarens krav betalning vilket innebär att det inte längre är möjligt för hantverkaren att kräva dödsboet på betalning.

Tiden för preskription kan avbrytas och förnyas enligt 5 och 6 § PreskL. Om hantverkaren skickar påminnelser, kravbrev eller på annat sätt framställer krav om betalning mot dödsboet så börjar preskriptionstiden om på nytt.

Exempel: Vi utgår ifrån samma förutsättningar som i föregående exempel. I det här fallet skickar hantverkaren betalningspåminnelser till dödsboet under år 2021. Detta medför att preskriptionstiden avbryts och förnyas vilket innebär att hantverkaren har möjlighet att kräva betalning i ytterligare tre år, alltså fram till år 2024. Därefter preskriberas betalningskravet såvida inte hantverkaren dessförinnan framställer nya betalningskrav mot dödsboet.

Sammanfattningsvis

Hantverkaren har tre år på sig att fakturera dödsboet under förutsättning att inte betalningskrav framställs med följd att preskriptionstiden förnyas.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Om du behöver ytterligare rådgivning är du alltid välkommen att vända dig till oss på Lawline via vår hemsida eller på telefon: 08-533 300 04.

Vänligen,Erik Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (582)
2021-04-14 Preskriptionstid och arv av skulder
2021-04-14 Har en konsumentfordran preskriberats?
2021-04-13 Vad innebär det nya lagförslaget om absolut preskription?
2021-03-31 Vad som gäller för överlåtande av fordringar och preskription

Alla besvarade frågor (91395)