Undvika beskattning genom huvudsaklighetsprincipen

FRÅGA
Kan jag ta emot ett hus i gåva av en släkting och ändå betala ett pris (under taxeringsvärdet) för att släktingen på så vis ska slippa betala skatt? Tex: Husets marknadsvärde är 550tkr och tax. värdet är 350tkr. Jag får huset i gåva men betalar ändå 349tkr till släktingen. Släktingen kan sedan använda de 349tkr till vad hen vill utan att behöva skatta på vinsten. Kan man göra så? Vänliga hälsningar Robert
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om beskattning återfinns i inkomstskattelagen; nedan IL, se här.

Ja, i princip kan ni göra ett sådant upplägg för att säljaren ska slippa betala skatt för avyttringen. Det måste dock röra sig om en fastighet, och inte t.ex. en bostadsrätt. Detta eftersom att den sk. huvudsaklighetsprincipen (som tillåter upplägget) bara tillämpas vid fastighetsavyttringar.

Inkomstskattemässigt anses fastighet överlåten genom gåva om ersättningen understiger överlåtelseårets taxeringsvärde eller överlåtelseårets marknadsvärde, om det är lägre än taxeringsvärdet, under förutsättning att avsikten är att berika mottagaren. En sådan överlåtelse utlöser ingen vinstberäkning, utan fastigheten anses i sin helhet överlåten benefikt (gåva). Stöd för detta finns bl.a. i följande rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen:

RÅ 1969 ref. 32. De övertagna lånen var mindre än taxeringsvärdet varför det ansågs som gåva i enlighet med avtalet.
RÅ 1969 Fi 756. Köpeskilling större än taxeringsvärdet varför det ansågs som köp.
RÅ 1981 1:29. Köpeskilling mindre än taxeringsvärdet för överlåtelseåret varför det ansågs som gåva, trots att parterna betecknat avtalet som köp.

Om överlåtelsen skett till en närstående, utgår skatteverket från att gåvoavsikt föreligger.

Jag hoppas att detta var till någon hjälp!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?