Upphävning av förskott på arv

2021-11-30 i Förskott på arv
FRÅGA
Om ett barn fått en gåva som ska räknas som förskott på arv, kan det barnet senare ge sina föräldrar en motsvarande gåva och få förskottet upphävt? Och därmed vara jämställt med sina syskon vid en framtida dödsbodelning?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Tanken bakom förskott med arv är att föräldrar inte ska kunna kringgå laglotten deras barn har rätt till. Vi har i svensk rätt valt att ha en absolut rätt till laglott, om det finns något arv att fördela det vill säga. Det enkla svaret blir då att om ni inte bråkar inom familjen och du exempelvis skriver ett gåvobrev som tydligt uttrycker att det är pengar du ger tillbaka, borde ni kunna räkna det förskott på arv som uppstådde, som upphävt.

Det är ärvdabalken som reglerar frågan om förskott på arv men den säger ingenting om hur man får det att sluta vara förskott på arv. Därför blir det snarare en fråga man får avgöra genom att ena vara öppna och ärliga inom familjen, då borde du kunna få det upphävt, ena ge tillbaka pengarna genom en giltig gåva där gåvobrev kan upprättas. Fördelen med ett gåvobrev i den situationen är att du kan vara tydlig med din avsikt, vilket belopp det rör sig om samt få föräldrarna att signera det för att tydliggöra att de vet att de fått tillbaka pengarna av den anledningen.

Tyvärr finns det som sagt ingen exakt bestämmelse som reglerar denna situation. Hoppas du ändå känner att du fick svar på din fråga då rättsläget tyvärr ser ut som ovan förklarat!

Vänligen,

Kajsa Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?