Upphittat skuldebrev

2018-02-19 i Skuldebrev
FRÅGA
X hittar ett skuldebrev om 15000 kronor på marken, skuldebrevet är undertecknat av ett företag han vagt känner igen. Kan X begära pengarna från företaget? Vad gäller?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om skuldebrev finns i skuldebrevslagen (SkbrL).

Det finns enkla och löpande skuldebrev. I din fråga är företaget gäldenär och X blir en ny innehavare av skuldebrevet.

Enkla skuldebrev
Ett enkelt skuldebrev är ställt till viss person (26 § SkbrL). Om man gör ett förvärv av ett enkelt skuldebrev kan man aldrig få bättre rätt än den tidigare ägaren. Den nya innehavaren har därmed precis samma rättigheter gentemot gäldenären som den gamla innehavaren hade (27 § SkbrL). En gäldenärs invändningar om att skuldebrevet exempelvis inte kommit till på ett riktigt sätt eller att betalning redan har erlagts kan därför göras gällande mot den nya innehavaren. För att kunna göra ett enkelt skuldebrev gällande mot gäldenären måste gäldenären underrättas om överlåtelsen av överlåtaren eller den till vilken överlåtelsen skett (31 § SkbrL). Det går inte att godtrosförvärva enkla skuldebrev. X kan därför inte begära pengar från företaget om det är ett enkelt skuldebrev.

Löpande skuldebrev
Löpande skuldebrev är s.k. innehavarskuldebrev eller orderskuldebrev (11 § SkbrL). Ett löpande skuldebrev är mer omsättningsvänligt då innehavaren förmodas göra fordringen gällande mot gäldenären (13 § SkbrL). Dock med undantag för orderskuldebrev (13 § 2 stycket SkbrL). Det är möjligt att godtrosförvärva löpande skuldebrev (14 § SkbrL). I detta fall är dock godtrosförvärv inte möjligt. Eftersom skuldebrevet upphittats av X på marken kan han inte anses vara i god tro då han är medveten om att ingen överlåtelse har skett. X kan således inte kräva pengarna från företaget.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda Blomberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?