Upprätta en revers

2015-07-12 i Skuldebrev
FRÅGA
Hej! Min fru och jag har varsit eget barn (inget gemensamt). Nu ska vi ta lån på vår gemensamma fastighet och låna ut dessa pengar till min frus dotter för köp av bostadsrätt. Vi har ett gemensamt testamente som hanterar barnen. Vad ska vi nu tänka på avseende våra särkullsbarn när vi lånar ut pengarna?Formulering låneavtal? Kompletterande försäkringar?Vänliga hälsningar!Lars Eriksson
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Att låna ut pengar till din frus dotter behöver inte vara allt för komplicerat. Det är upp till er som avtalsparter att själva bestämma hur ni vill att detta låneavtal skall utformas. Det finns i detta fall inga formella regler/krav som måste följas. Det behöver heller inte upprättas ett skriftligt avtal utan ett enkelt handslag kan räcka för att låneavtalet skall kunna accepteras. Detta följer av grundläggande avtalsrättsliga regler. Att det sedan kan uppstå en rad olika bevissvårigheter beträffande ett muntligt avtal är en nackdel, varför det torde vara att föredra att upprätta ett skriftligt avtal.

I fall som dessa då man avser att låna ut pengar till sitt barn, så är det att föredra att skriva en revers. En revers är ett skriftligt fordringsbevis för en skuld mellan två eller flera personer. Fördelar med en revers är att man då har någonting skriftligt och undertecknat att utgå ifrån. Skulle det därför inträffa något oförväntat, exempelvis en skilsmässa eller dödsfall, så har man en större trygghet och säkerhet i form av ett skriftligt dokument än vad man har av ett muntligt avtal.

En revers bör innehålla uppgifter avseende vem som är långivare(borgenär) samt vem som är låntagare(gäldenär). Vidare bör det utlånade beloppet framgå och om ränta ska löpa på skulden. Datum för betalning kan också med fördel tas med i reversen. När dokumentet har upprättats så behåller ni som långivare originalet och ger sedan ett kvitto till din frus barn som skall låna pengarna.

Vad gäller ert redan upprättade testamente så bör sägas att denna revers inte påverkar testamentet och dess innehåll i sig. Denna revers kommer ni att upprätta i syfte att i framtiden få tillbaka de utlånade pengarna, varför det inte är att betrakta som en gåva. Hade det varit en gåva så hade det kunnat betraktats som ett förskott på arv för din frus barn, men så är nu inte fallet.

Vad avser er fråga om kompletterande försäkringar så skall sägas att ni absolut inte behöver täckna en kompletterande försäkring enbart för att ni lånar ut pengar.

Jag har försökt besvara era frågor så gott jag har kunnat. Om ni har några övriga frågor eller funderingar så är ni mer än välkomna att kontakta mig. Jag nås bäst via email.

Med vänlig hälsning,

Anes Sabic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?