Upprättande av skuldebrev

2014-08-19 i Skuldebrev
FRÅGA
HejsanJag har en vän som är skyldig mig 98000kr. Med tanke på den höga summan har vi kommit överens om att skriva ett skuldebrev mellan oss som är rättvist för båda. Därför vill jag gärna ha hjälp att utforma detta brev. Det är några punkter som skiljer sig från ett vanligt skuldebrev och som vi vill ha som är: 1: ingen fast summa per månad - betalning sker om låntagaren har möjlighet 2: 0% ränta under en 5års period men har inte lånet blivit återbetalat under den tiden så blir det 3,93% dröjsmålsränta/månad på summan som återstår av lånet 3: lånet kan lösas in i förtid 4: långivaren kan inte gå vidare med ärendet under den period som lånet gäller (5år - menar då som att gå till inkasso el liknande) Kan ni hjälpa till att utforma ett sådant brev?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga!

Utformning av avtal ingår dessvärre ej i gratisrådgivningen utan erbjuds mot betalning. Mer information om tjänsten finner Du här.

Att försöka utforma ett skuldebrev på egen hand utan föregående studier av relevanta lagar rekommenderas inte. Emellertid finns en del litteratur på området som möjligen skulle kunna tillfredsställa dina behov, om Du ej är villig att utnyttja den avgiftsbelagda tjänsten. I synnerhet Norstedts formulärbok med bruksanvisningar, av Folke Grauers (ISBN:9789139107644), bör kunna vara dig behjälplig.

Vidare kan inom ramen för den kostnadsfria rådgivningen hänvisas till viktiga lagar; närmare bestämt skuldebrevslagen och räntelagen; samt informeras om att ett enkelt skuldebrev är att föredra i de situationer då gäldenärens situation ej skall försämras till följd av överlåtelse.

Vänligen,

Gustaf Wiklund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?