Uppsägning andrahandsuthyrning

2019-09-22 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Min fråga gäller uppsägning av andrahandskontrakt.Jag hyr en bostadsrätt i andrahand och har förlängt kontraktet med 6 månader åt gången och i juli skrev vi ett nytt och jag får hyra till och med 31/12-2019. Hyresvärden har 3 månaders uppsägningstid och jag har 1 månads uppsägningstid. Min fråga gäller när jag ska säga upp hyresrätten, är det den sista dagen i kalendermånaden och utflytt en månad senare? Eller kan jag säga upp den när som helst i månaden och utflytt sker en månad efter uppsägningsdagen? När jag hyrt i andrahand tidigare så har det uttryckts i kontraktet att jag ska säga upp lägenheten sista dagen i kalendermånaden, och i detta fall klargörs det inte.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Nedan hänvisas till Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad (nedan kallat privatuthyrningslagen) och dess regler om uppsägningstid.

I privatuthyrningslagen stadgas att hyresgästen har rätt att säga upp hyresavtalet att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast en månad från uppsägningen, 3 § 2 st. privatuthyrningslagen. Detta betyder att om du exempelvis säger upp hyresavtalet i dag den 22:a september, kommer hyresavtalet upphöra att gälla den 31 oktober. För att uppsägningen ska bli gällande nästkommande månadsskifte måste uppsägning således ske innan detta månadsskifte.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (710)
2021-09-22 Vad gäller vid uppsägning enligt privatuthyrningslagen?
2021-09-20 Är privatuthyrningslagen dispositiv?
2021-09-05 Kan jag polisanmäla hyresgäst för utebliven hyra?
2021-08-29 Hyra ut studentlägenhet i andra hand

Alla besvarade frågor (95785)