Uppsägningstid och rättigheter vid hyra i andra hand

2019-02-12 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Jag bor för närvarande i andrahand (hyresrätt). Hyresföretaget har godkänt mig som andrahandshyresgäst men det har aldrig skrivits något kontrakt. Det ända som jag har skrivit på är blanketten "ansökan om andrahandsuthyrning". Där ansökte 1:a handshyresgästen om att hyra ut lägenheten 1 år. Jag flyttade nyligen in (ca 2 veckor sedan) och har nu fått en annan lägenhet (1:a handskontrakt) som börjar gälla om 1 månad. Vad har jag för uppsägningstid och vilka rättigheter har jag?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om hyra finns i 12 kap jordabalken (även kallat hyreslagen).

Allmänt om hyresavtal

Ett hyreskontrakt behöver inte vara skriftligt, utan även en muntlig överenskommelse gäller som hyresavtal. Det som krävs är enligt 12 kap 1 § jordabalken att det finns ett avtal om att hus eller del av hus upplåts till nyttjande mot ersättning. Har ni kommit överens om att du ska betala för att få bo i lägenheten finns alltså ett giltigt hyresavtal. När du hyr i andra hand har du ett avtal med förstahandshyresgästen, det är alltså mot denne som du har rättigheter och skyldigheter. Vad förstahandshyresgästen kommit överens om med sig hyresvärd har ingen direkt betydelse för avtalet mellan dig och förstahandshyresgästen (även om det förstås kan få indirekta konsekvenser för dig som andrahandshyresgäst om t ex förstahandshyresgästens kontrakt upphör).

Uppsägningstid

Vilken uppsägningstid som gäller beror i första hand på vad du och förstahandshyresgästen kommit överens om och den kan också variera beroende på om avtalet är löper på bestämd eller obestämd tid, se 12 kap 4 § jordabalken. Har ingenting annat sagts anses hyresavtalet vara ingånget på obestämd tid. När ett hyresavtal rör en bostadslägenhet, som i ditt fall, har du som hyresgäst dock alltid rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid på tre månader enligt 12 kap 5 § jordabalken.

Skulle du och förstahandshyresgästen ha avtalat en längre uppsägningstid gäller denna om du vill det, men du kan också alltid hävda din rätt till max tre månaders uppsägningstid. Har ni tvärtom avtalat en kortare uppsägningstid än vad lagen anger kan du följa den, men eftersom lagen är tvingande till hyresgästens fördel kan du lika gärna utnyttja den uppsägningstid som jordabalken anger, om det är förmånligare för dig.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?