Uppsägningstid vid andrahandsuthyrning

2021-10-06 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej! Jag hyr i andrahand, och i avtalet står det att hyrestiden gäller från och med den 1a juli 2021 till och med den 1a juli 2022, alltså ett år, och uppsägningstiden är två månader. Kan jag säga upp avtalet innan den 1a juli 2022, eller går det inte?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Funktionen av uppsägningstid är just att kunna säga upp ett avtal i förtid.
Vilken uppsägningstid du har beror dels på avtal, dels på vilken typ av bostad du hyr. Notera att lagarna är tvingande till hyresgästens fördel, det innebär att det som ni avtalat om endast gäller om den avtalade uppsägningstiden är kortare än lagen stadgar.

Om du hyr en bostadsrätt i andra hand från en person som bara hyr ut en (1) lägenhet, så har du en månads uppsägningstid. (3 § Lag om uthyrning av egen bostad)

Om bostaden du hyr är en hyresrätt, eller en bostadsrätt från en person som hyr ut flera bostadsrätter så har du alltid rätt att säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid. (12 kap. 5 § 1 st JB) Skulle detta vara fallet så har ni avtalat om en kortare uppsägningstid vilket innebär att du som hyresgäst kan säga upp avtalet med två månaders uppsägningstid.

Oftast sker uppsägningen i månadsskiftet som inträffar efter uppsägningstiden löpt ut. Har du två månaders uppsägningstid och säger upp avtalet den 23 januari så upphör avtalet alltså att gälla den 1 april.

Sammanfattningsvis kan du alltså säga upp avtalet i förtid, antingen med en månads uppsägningstid eller två månaders uppsägningstid beroende på typ av bostad.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.

Med vänlig hälsning

.

Lucas Gardebrand
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?