Uppsägningstid vid kontraktsbrott i hyresförhållande

2021-07-04 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag hyr ett hus av privat hyresvärd. Enligt hyresavtal så har vi ömsesidigt 3 månaders uppsägningstid. Går det att frångå avtalet och hävda att enligt jag lag har bara 1? Vill gärna slippa boendet då det utlovade badrummet ännu inte fixats. Jag duschar alltså i källaren... Mvh Ulrika
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyreslagen har bestämmelser som medger att hyresgästen kan säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan (12 kap. 6 § hyreslagen). Men för att denna bestämmelse ska bli aktuell krävs att lägenheten som du hyr inte är i det skick som du hade att förvänta dig enligt avtalet (12 kap. 11 § första stycket hyreslagen). Avtalet får då endast sägas upp om det föreligger en brist som är av väsentlig betydelse. Vidare måste bristen vara av sådan art att den inte kan avhjälpas utan dröjsmål eller att hyresvärden efter tillsägelse inte avhjälpt bristen utan dröjsmål.

Om det framgår av avtalet eller om hyresvärden har gjort en utfästelse (lovat) att bygga ett badrum kan detta tyda på att det föreligger en brist av väsentlig betydelse. Det är vid en eventuell tvist bra om du kan dokumentera dels att hyresvärden har utlovat ett badrum och dels att du har påtalat att hyresvärden ska åtgärda bristen. Hyreslagen medger även att hyran sätts ned för den tid som bristen har bestått från den tid du har påtalat bristen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Peter Pargell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1646)
2021-11-30 Besittningsskydd vid privat uthyrning
2021-11-30 Djurförbud- hyresrätt
2021-11-27 Vilken uppsägningstid gäller?
2021-11-24 Har arbetsgivaren större handlingsutrymme när denne agerar hyresvärd än vad andra hyresvärdar normalt sett har?

Alla besvarade frågor (97596)