Uppskovsmöjligheter när bostad varit uthyrd

2019-05-30 i Uppskovsavdrag
FRÅGA
Hej!Jag behöver få uppskov av min reavinst efter försäljning av min bostadsrätt.Jag har hunnit köpa en ny bostad inom den tid som krävs, men min fråga är följande: Jag var skriven på min fars adress det sista 5 åren, ngt jag såg som en nödvändighet att finnas tillhands för honom pga hans sjukdom. Dessutom för att det inte skulle bli alltför dyrt och i viss mån lättare med post etc. bestämde jag mig för att hyra ut min bostadsrätt. Min far gick bort efter dessa år och bestämde mig då för att jag inte längre ville bo i kvar i storstan och sålde så min bostadsrätt och köpte en annan bostad Dessa regler om och när man bott i sin permanent bostad verkar sätta käppar i hjulet för mig? Min hyresgäst flyttade ut ca ett halvår innan jag sålde, då var jag där, men jag stod skriven hela tiden hos min far. Finns det ngt undantag för mig? Situationen som jag såg det var nödvändig som sagt. Min far skulle inte klarat av saker o ting på egen hand och så ville jag dessutom finnas nära min far. Han behövde hjälp med allt. Vad kan jag göra?Tack Mvh Maria
SVAR

Hej! Tack för att du valde Lawline med din fråga.

Jag har tolkat din fråga som att du vill veta huruvida ett uppskovsavdrag skulle vara möjligt i din situation.

Reglerna om uppskov finns i 47:e kap IL (inkomsskattelagen). Villkoren för avdrag för uppskovsbelopp anges i 2-6§ och innebär i huvuddrag att en fysisk person kan erhålla avdrag för uppskovsbelopp vid avyttring av permanentbostad.

Med permanentbostad avses privatbostad i en stat inom EES.

En privatbostad är enligt en permanentbostad om den skattskyldige har varit bosatt på den under minst ett år närmast avyttring eller minst 3 år senaste 5 åren.

Så i din situation kommer Skatteverket se din bostad som en näringsbostad - något du innehar för att tjäna pengar och uppskov kommer tyvärr inte vara möjligt

Hoppas det besvarade din fråga!

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppskovsavdrag (72)
2021-04-17 går det kvitta skatt på vinst för husförsäljning mot köpa ny fastighet?
2021-04-15 Måste man stå på lagfarten för att begära uppskov?
2021-04-12 Uppskov av skatt vid avyttring av privatbostadsrätt som inte är permanentbostad
2021-03-21 Kan jag köpa nytt hus utan att behöva betala skatt?

Alla besvarade frågor (91347)