Särkullbarns rätt till efterarv

2018-07-05 i Efterarv
FRÅGA
Hej min undran är kan jag få ut mitt mors arv , det har gått 14 år nu och mina två halv syskon säger att jag inte får ett (skit ) när min far går bort ej biologisk far finns inga papper skrivna , vet jag ej ärver han men mitt mors arv kan jag få det o hur ska jag gå tillväga tack för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB). Det framgår inte om din mor och far var gifta men jag har i mitt svar utgått ifrån att de var det och att han därmed ärvt hennes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt vid hennes bortgång.

När en person går bort och efterlämnar make, gemensamma barn och särkullbarn har särkullbarn i regel rätt att få ut sin arvslott direkt medan den efterlevande maken ärver istället för de gemensamma barnen (se 3 kap. 1 § ÄB). Särkullbarn har dock möjlighet att avsäga sig arvet till förmån för den efterlevande maken och istället få ut ett efterarv när efterlevande maken går bort (se 3 kap. 9 § ÄB). Särkullbarn som ska utfå efterarv är likt övriga arvingar dödsbodelägare i den efterlevande makens dödsbo och ska kallas till bouppteckningen, 20 kap. 2 § ÄB, och på så sätt kunna ta vara på sin arvsrätt. Om kallelse inte skulle ske finns möjligheten att begära tilläggsbouppteckning vilket innebär att bouppteckningen görs om på nytt, 20 kap. 10 § ÄB.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (751)
2021-01-22 Hur beräknas ett efterarv?
2021-01-21 Vad får efterlevande make göra med arvet?
2021-01-19 Hur vet man om någon ärvt med fri förfoganderätt eller äganderätt?
2021-01-12 Vad händer med det mina barn ska ärva om min make ärver allt?

Alla besvarade frågor (88385)