Utgör det ett barnpornografibrott att fotografera ett sexuellt poserande barn?

2021-08-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Jag har en fråga avseende brottet utnyttjande av barn för sexuell posering. Frågan avser den situation att någon olovligen förmår ett barn till sexuell posering och denne även fotograferar barnet när det utför poseringen. Jag undrar om gärningsmannen i sådana fall även gör sig skyldig till barnpornografibrott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Barnpornografibrottet regleras i 16 kap. 10 a § BrB. Av lagrummet kan utläsas att det högsta straffet för brottet är fängelse i två år och att som barn räknas antingen den som är under 18 år eller den som är över 18 år men vars pubertetsutveckling inte är fullbordad. För barnpornografibrott döms exempelvis den som skildrar barn i pornografisk bild. Med att skildra ett barn i pornografisk bild avses att bilden framställs, exempelvis genom att ett verkligt barn fotograferas, filmas eller avtecknas. Att ta ett foto av ett barn som utför en sexuell posering räknas således som ett barnpornografibrott.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?