Utgör ett inbyggt akvarium ett byggnadstillbehör?

2021-10-12 i Fastighet
FRÅGA
Hej!Jag undrar om ett inbyggt akvarium räknas som ett byggnadstillbehör/fastighetstillbehör? Vid försäljning av en bostad hade köparna kommit tillbaka till ett hus som innan hade ett inbyggt akvarium i väggen mellan köket och vardagsrummet men som nu när affären var avklarad var borta.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Byggnadstillbehör utgör fast egendom och ska därför ingå vid köp av fastighet (såvida det inte har avtalats om att tillbehöret inte ska ingå). Säljaren får alltså inte ta med sig byggnadstillbehör från fastigheten. Byggnadstillbehör är fast inredning och annat som byggnaden har blivit försedd med, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden (2 kap. 2 § jordabalken). Ett vanligt akvarium utgör inte byggnadstillbehör. I detta fall är det däremot fråga om ett inbyggt akvarium. Föremålet har ett fysiskt samband med byggnaden. Föremålet är inmonterat i byggnaden och därmed är kravet på att byggnaden ska ha blivit försedd med föremålet uppfyllt. Tveksammare är om föremålet är "ägnat till stadigvarande bruk", dvs. att föremålet är till nytta för ägaren, oavsett vem som äger fastigheten. Ett akvarium kan rimligen inte anses vara ett sådant föremål som generellt sett är till nytta för fastighetsägaren, jämfört med t.ex. en tvättmaskin. Ett akvarium är utrustning av ovanligt slag. Däremot måste man utgå från att byggnaden eller den delen av byggnaden även i fortsättningen kommer att användas på i huvudsak samma sätt som tidigare, om den inrättats på ett sådant sätt att den inte kan ändras utan genomgripande ombyggnadsarbeten. Eftersom väggen troligen har konstruerats på ett visst sätt för att kunna ha ett akvarium där finns det anledning att de kommande ägarna vill ha kvar akvariet även i fortsättningen. Det är därför inte uteslutet att det inbyggda akvariet skulle kunna utgöra byggnadstillbehör.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (595)
2021-11-22 Finns det några begränsningar lagligt sett gällande köp av fast egendom för utländska medborgare utanför EU?
2021-11-20 Gåva av fastighet med villkor
2021-11-10 Vad från en fastighet får hyresgästen ta med sig när hyresförhållandet upphör?
2021-10-31 Ingår en garderob i ett husköp?

Alla besvarade frågor (97437)