Utgör gemensam bil och husbil samboegendom?

FRÅGA
Min sambo avlider och han har en dotter.Vi har testamente där det står att vi har anskaffats tillsammans bil och husbil. Jag har hela tiden varit ensamägare till bilarna vi haft det innebär också att jag har betalat dessa bilar själv. strax innan han dog bytte jag bil betalade mellanskillnaden själv , han har inte satt in några kontanta medel. Husbilen har han kommit in med pengar först när lånet kommer för första betalningen och de är ca 1-1/2 månad efter leverans då jag betalar kontant vid leveransen efter 4 mån tas ett lägenhetslån och vi löser lånet på husbilen.Vi bouppteckningen anser dottern att pappan äger halva bilen och husbilen jag kan ev. säga 1/3 husbil men inte den andra bilen. testamentet skrevs 4 1/2 mån innan dödsfalletvad gäller fel i testamente, dolt samägande av husbil. bilarna är registrerade på mig köpekontraktet är på mig
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Samboförhållandet regleras i Sambolagen, och det är denna som jag kommer utgå mitt svar ifrån.

Samboegendom ska ingå i bodelningen

Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om den skaffats för gemensam användning (3§ sambolagen). Enligt 6§ sambolagen utgör gemensamt bohag sådant som finns i hemmet exempelvis möbler, hushållsmaskiner m.m. Bilar anses inte utgöra samboegendom då det inte tillhör hemmet.

Två sambor kan också välja att avtala vilken egendom som ska ingå i bodelningen och vilken egendom som inte ska det (9§ sambolagen). Detta kallas för samboavtal.

Vad gäller för din husbil respektive bilen?

Kort sagt så utgör inte bilar eller husbildar samboegendom och ska inte ingå i bodelningen, detta står i förarbetena till sambolagen (prop. 2002/03:80 s.30 ff.). Det innebär att de kommer tillfalla den sambon som står på sakerna (i detta fallet du).

Dock kan ni samäga husbilen. Du berättar att ni har skrivit i testamentet att husbilen har anskaffats tillsammans, dessutom har din före detta sambo också bidragit med betalningen av den. Vad jag tror är att detta inte är tillräckligt tydligt för att de båda ska ingå i bodelningen, dvs. utgöra ett samboavtal. Istället utgör detta en dold samäganderätt av husbilen. Då regleras situationen i lagen om samäganderätt. Första paragrafen i samma lag beskriver att två personer som äger något tillsammans innehar varsin lott (äganderätt) i egendomen. Bådas lott är lika stor, ifall det inte går att bevisa att exempelvis den ena har betalat en större summa än den andra och därför ska inneha en större lott.

Husbilen kan säljas och då ska dottern få den delen som hennes pappa ägde i husbilen. Ett annat alternativ är att du köper ut hennes del.

Den gamla bilen hade haft samma resultat som husbilen. Men den såldes och du betalade mellanskillnad för en ny bil. Vad jag har förstått så är det endast du som har betalat på den nya bilen och därför du som är ägare. Bilar utgör inte samboegendom och bör i detta faller inte heller utgöra någon dold samägande. Du har rätt att behålla bilen som din efter bodelning.

Jag hoppas att detta gav svar på din fundering, annars är du välkommen att fråga igen!

Vänligen,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2558)
2020-02-25 Rätten att ta en del av vinsten för min sambos bostad som jag investerat i
2020-02-25 Får min sambo räkna av sådant han fått i arv i bodelningen när samboförhållande upphör?
2020-02-24 Kan jag drabbas av min sambos studielån vid separation?
2020-02-23 Samboegendom & 22 § SamboL

Alla besvarade frågor (77423)