Vad åklagaren får använda sig av under rättegången (principen om fri bevisföring).

2019-05-29 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Spelar det någon roll vad man säger till polisen innan förhör och kan åklagaren använda sig av det i rättegången?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt svensk rätt råder fri bevisföring och fri bevisvärdering, 35 kap 1 § rättegångsbalken. Med fri bevisföring menas att det inte finns några regler som förbjuder användningen av bevis som anskaffats på visst sätt. Åklagaren kan således lägga fram alla bevis som stödjer åtalet. Det gäller även bevis har anskaffats på ett sätt som är olagligt. Som exempel kan nämnas det fallet att polisen genomfört en husrannsakan, trots att det saknats laglig grund för det, då kan åklagaren ändå lägga fram bevis som framkommit genom den olagliga husrannsakan i en framtida rättegång. Det är det dock upp till rätten att avgöra vilket värde som ska tillmätas varje enskilt bevis som lagts fram under huvudförhandlingen dvs att värdera bevisningen.

Principen om fri bevisföring medför att det kan få betydelse vad du säger till polisen innan du blir förhörd samt att åklagaren, om du t ex erkänner ett brott innan förhöret, kan använda sig av det under rättegången. Detta kan t ex ske genom att åklagaren kallar den polis som du har pratat med innan förhöret som vittne.

Vänlig hälsning

Emilia Skantsi Flood
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (355)
2021-01-16 Vem är behörig att utfärda ordningsböter?
2020-12-29 Kan jag bli straffad/ansvarig för brott en person begår via mitt internet?
2020-12-23 Använda inspelningar som gjorts olovligen som bevis i rättsprocess
2020-12-22 Får man spela upp ett inspelat samtal för tredje part i bevissyfte?

Alla besvarade frågor (88214)