Vad är preskriptionstiden för ett skuldebrev?

2019-10-04 i Preskription
FRÅGA
Finns det en tidsgräns då skuldebrevet ej längre gäller, alltså en preskriptionstid?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst kan ett skuldebrev vara antingen enkelt eller löpande. Ett enkelt skuldebrev är ställt till en viss person. Regler om enkla skuldebrev finns i 3 kap. skuldebrevslagen. Ett löpande skuldebrev gäller inte bara för en specifik person, utan det är den person som har det löpande skuldebrevet i sin besittning som kan kräva att få betalt. Regler om löpande skuldebrev finns i 2 kap. skuldebrevslagen.

När det gäller preskription av skuldebrev blir preskriptionslagen aktuell. Enligt 2 § preskriptionslagen preskriberas fordringar tio år efter tillkomsten. Detta förutsatt att inget preskriptionsavbrott enligt 5 § preskriptionslagen sker, ett sådant avbrott gör nämligen att preskriptionstiden blir längre. I 2 § andra stycket preskriptionslagen finns speciella regler för situationer då skuldebrev preskriberas redan efter tre år, exempelvis om det är ställt till en konsument. Av samma stycke följer dock att den treåriga preskriptionstiden inte gäller för fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev.

Sammanfattningsvis gäller alltså olika preskriptionstider för olika slags skuldebrev. Huvudregeln är att skuldebrev liksom andra fordringar preskriberas efter tio år, förutsatt att det inte skett något preskriptionsavbrott och att det inte är en sådan slags fordran som räknas upp i 2 § andra stycket preskriptionslagen.

Jag hoppas att jag kunde besvara din fråga.

Vänligen,

Nora Tengnér
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (556)
2020-10-19 Är min skuld preskriberad?
2020-10-17 Skriva på avbrytande av preskription?
2020-10-16 Hur länge kan de kräva betalning?
2020-10-12 När preskriberas en konsumentfordran?

Alla besvarade frågor (85248)