Vad ärver mina barnbarn när jag avlider?

2020-10-22 i Arvsordning
FRÅGA
Vi har två vuxna barn. Det ena barnet är gift och har ett barn. Det andra barnet är ogift och har två barn.Vad ärver respektive barnbarn när jag (morfar) avlider?Med vänlg hälsning
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar dels vad som händer med arvet efter dig när du gått bort, dels vad det kan göra för skillnad för dina barnbarn om deras föräldrar är gifta eller inte. Reglerna om arv finns i ärvdabalken. Jag börjar med att förklara hur arv går till om man inte själv påverkar det genom att upprätta ett testamente, det vill säga vad som kommer hända om du inte gör någonting.

När ärver barnbarnen enligt huvudreglerna?

Den som gått bort och därför ska ärvas kallas arvlåtaren. Arvlåtarens barnbarn ärver inte förrän arvlåtarens barn, det vill säga barnbarnets förälder, avlidit (2 kap. 1 § andra stycket). Alltså ärver dina barnbarn inte efter dig direkt vid din bortgång, utan först när de ska ärva efter sin förälder. Det kan i sin tur påverkas av om föräldern är gift:

Barns arvsrätt är nämligen underordnad makes arvsrätt, på så sätt att den efterlevande maken ärver sin avlidne make, och dess barn ärver först efter den efterlevande makens död (3 kap. 1 och 2 §). Alltså ärver inte heller dina barn efter dig direkt vid din bortgång, om du är gift och den du är gift med fortfarande lever när du går bort. Detta är förutsatt att denne är föräldern till dina barn. Är den efterlevande maken inte föräldern till den avlidnes barn har det så kallade särkullbarnet rätt att, om det vill, ta ut sitt arv utan att vänta på att även den efterlevande maken ska gå bort (3 kap. 1 § andra meningen).

Detsamma gäller i sin tur för när dina barnbarn kan komma att ärva efter sina föräldrar. Det beror alltså på om föräldern vid tiden för sin bortgång är gift, och om dennes äkta make också är barnens förälder.

Hur mycket får varje barnbarn enligt huvudreglerna?

När dina barn väl får sitt arv efter dig, får de hälften var (2 kap. 1 § andra stycket). Dina barnbarn som är syskon delar i sin tur och i sinom tid lika på det deras förälder ärvde av dig. De får alltså en fjärdedel var av arvet efter dig. Ditt barnbarn som är ensambarn har inget syskon att dela sin förälders del med, så detta barnbarn får alltså hela den resterande hälften av arvet efter dig. Storlekarna kan dock förstås ändras under dina barns liv, om föräldrarna exempelvis spenderar pengar de fått i arv från dig.

Med ett testamente kan du i viss mån påverka vem som ärver vad

Du kan i viss mån påverka vem som ärver vad efter dig genom att upprätta ett testamente. Makes arvsrätt kan i princip ändras eller helt uteslutas genom testamente, förutsatt att den efterlevande makens egendom uppnår en viss miniminivå även utan arv från den avlidne maken (3 kap. 1 § andra stycket). Du kan även minska arvet som ska till dina barn med hälften, om du exempelvis vill att dina barnbarn ska få ärva direkt. Den andra hälften av vad dina barn annars skulle fått ärva utgör deras laglott, som skyddas av lagen och inte kan fråntas dem genom testamente (7 kap 1 och 3 §). I ett testamente kan du dessutom reglera vad av din kvarlåtenskap du vill ska gå till vilken av dina arvingar, om du t.ex. vill att ett visst av dina barnbarn ska få arv från dig i form av en tavla du äger (11 kap. 10 § första stycket).

Om detta är något du vill göra rekommenderar jag att du kontaktar en jurist som kan hjälpa dig upprätta ditt testamente så att varje del blir giltig och verkligen får den effekt du tänkt dig. Om du vill kan du exempelvis kontakta juristbyrån här hos Lawline.

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss med en nya fråga.

Med vänlig hälsning,

Hanna Palmkvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1663)
2021-09-15 En överblick av den svenska arvsordningen
2021-09-09 Vem ärver vid mord?
2021-09-08 Om rätt att ärva efter sina mor-och farföräldrar
2021-09-06 Vem ärver om det inte finns ett testamente?

Alla besvarade frågor (95665)