Vad betyder åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning?

2021-10-14 i Förundersökning
FRÅGA
Vad menar dom med detta?"SkälFU-begränsning ÅUSkältextDet kan antas att åtal för brottet inte skulle komma att ske till följd av en bestämmelse om åtalsunderlåtelse i 20 kapitlet rättegångsbalken. Något väsentligt allmänt eller enskilt intresse åsidosätts inte genom att förundersökningen läggs ned."
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad betyder ÅU?

En åklagare får ibland låta bli att åtala någon. Då hålls ingen rättegång. Detta kallas för åtalsunderlåtelse (förkortning - ÅU), se 20 kap. 7 § rättegångsbalken.

När får åklagaren låta bli att åtala någon?

Åtalsunderlåtelse får ske om

1. det inte kommer leda till att något viktigt allmänt eller enskild intresse åsidosätts

2. om det kan antas att brottet inte kommer leda till en annan påföljd än böter

_

3. om den misstänkte redan begått ett brott vars påföljd förväntas räcka som straff för den sammanlagda brottsligheten

eller

4. om psykiatrisk vård aktualiserats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Den andra punkten har ett undantag: om påföljden antas kunna leda till villkorlig dom (en annan påföljd än böter), får åtalsunderlåtelse ske om det finns särskilda skäl.

Åtalsunderlåtelse får även ske om det finns särskilda skäl i övrigt, och dessa skäl gör det uppenbart att det inte behövs en påföljd för att den misstänkte ska avstå från att begå brott i framtiden, se 20 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Vad betyder FU-begränsning?

FU-begränsning är en förkortning för "förundersökningsbegränsning", som innebär att vissa delar av en utredning inte behandlas, eller att vissa brott inte alls utreds. En förundersökning får läggas ner om det kan antas att åklagaren inte kommer att väcka åtal på grund av de ovan nämnda bestämmelserna om åtalsunderlåtelse, se 23 kap. 4 a § rättegångsbalken.

Vad innebär formuleringen?

"Det kan antas att åtal för brottet inte skulle komma att ske till följd av en bestämmelse om åtalsunderlåtelse i 20 kapitlet rättegångsbalken. Något väsentligt allmänt eller enskilt intresse åsidosätts inte genom att förundersökningen läggs ned"

betyder

"Åklagaren skulle förmodligen ändå inte väckt åtal eftersom bestämmelsen om åtalsunderlåtelse kan göras aktuell i denna situation. Att lägga ner förundersökningen kommer inte leda till att någons enskilda intresse eller något samhälleligt intresse åsidosätts".

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Anahita Harati
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (571)
2021-12-08 Beslag av föremål som tillhör tredjeman i brottsutredning
2021-11-30 Blir inloggningsuppgifter under förundersökningen offentliga?
2021-11-27 När får en förundersökning läggas ned?
2021-11-24 Får polisen tvinga dig att låsa upp din telefon?

Alla besvarade frågor (97716)