Vad får en god man göra?

2021-07-26 i God man
FRÅGA
Jag är god man för en person som är hälftenägare i näringsverksamhet. Hur kan man överlåta halva ägarskap till den andre delägaren?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till föräldrabalken (FB). Jag tolkar din fråga som att huvudmannen är hälftenägare i en näringsverksamhet, vilket du nu vill överlåta till den andra delägaren.

Vad får en god man göra?

En god man har i uppdrag att ta tillvara en persons juridiska och ekonomiska rättigheter. Detta innebär till exempel att hjälpa till att betala räkningar, sköta bankärenden, bevaka huvudmannens rätt och företräda denne i kontakt med myndigheter etc. Utgångspunkten är att huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga trots förordnandet av godmanskap. Detta innebär som huvudregel att den gode mannen ska handla med huvudmannens samtycke.

I den gode mannens förordnandet bör tydligt framgå vad den denne har för behörighet. En rättshandling som den gode mannen företagit utanför sitt förordnande är inte bindande för huvudmannen. Inte heller en rättshandling som företagits inom ramen för förordnande, men utan huvudmannens samtycke, är bindande för huvudmannen, så länge dennes samtycke inte varit omöjligt att inhämta till exempel på grund av sjukdom (11 kap. 5 § FB). Då den gode mannen, inom ramen för förordnandet, ingår rättshandlingar som sedvanligen företas för den dagliga hushållningen, ska huvudmannens samtycke anses föreligga, om denne inte före rättshandlingen har uttryckt motsatsen (11 kap. 5 § andra stycket FB). Rättshandlingar som sedvanligen företas för den dagliga hushållningen kan vara till exempel normala inköp av mat och kläder.

Slutsats

Utgångspunkten är alltså huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga trots förordnandet om god man. Detta innebär att den gode mannen inte kan företa vilka rättshandlingar som helst för huvudmannens räkning med bindande verkan, om huvudmannen inte samtyckt. Försäljning av näringsverksamhet kan knappast anses vara en rättshandling som sedvanligen företas för den dagliga hushållningen, och detta kan alltså inte göras av en god man utan att huvudmannen samtycker till det.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Om det inte var så här du menade, utan du har en annan fråga, är du självklart välkommen att ställa en ny fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (546)
2021-11-30 Vad kan man göra med framtidsfullmakt?
2021-11-29 Måste man få en god man om ena maken dör?
2021-11-17 Möjlighet till god man
2021-11-11 Får en god man respektive förvaltare röra mitt konto?

Alla besvarade frågor (97573)