Vad får jag i ersättning om jag har suttit oskyldigt häktad i 77 dagar?

FRÅGA
Har suttit oskyldigt häktad i sjuttio sju dagar vad får jag i ersättning
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Lag (1998:717) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder, nedan kallad frihetsberövandelagen.

Har du rätt till ersättning?

Huvudregeln är att den som har suttit oskyldigt häktad har rätt till ersättning enligt 2 § frihetsberövandelagen. Oskyldig i lagens mening är du så länge du inte har blivit dömd i domstol för ett brott. Om du till exempel har fått en frikännande dom, om förundersökningen har avslutats utan att det har väckts åtal mot dig eller om åtalet har avvisats eller avskrivits har du alltså rätt att få ersättning för den tid du suttit häktad (2 § första stycket första punkten frihetsberövandelagen).

Hur mycket ersättning får du?

Det du kan få ersättning för är utgifter, förlorad arbetsinkomst, intrång i näringsverksamhet och lidande (7 § frihetsberövandelagen). Nedan kommer en närmare förklaring av vad som kan innefattas:

• Utgifter: Ersättning för utgifter kan till exempel röra sig om ersättning för resor till och från häktet.

• Förlorad arbetsinkomst: Ersättning för den inkomst du har förlorat då du under häktningstiden inte har kunnat gå till jobbet.

• Intrång i näringsverksamhet: Ersättning på denna grund kan du få om det inte bara är arbetsinkomst du har förlorat under häktningstiden utan att du kanske också har förlorat en kundkrets eller liknande.

• Lidande: Denna ersättning bestäms i varje enskilt fall och kan alltså variera från person till person men det normala är att man har lidit mer ju längre tid man har suttit häktad. Utgångspunkten är att man får 30 000 kr i ersättning för den första månaden, 20 000 kr för kommande månader till och med sjätte månaden och efter det 30 000 kr per månad. Eftersom du har suttit häktad i ungefär 2,5 månader så kan du därför räkna med en ersättning om ca 60 000 kr.

Mer information om ersättning vid häktning finns på justitiekanslerns hemsida.

Viktigt att komma ihåg är också att det finns vissa tillfällen då man inte har rätt till ersättning eller inte rätt till lika mycket ersättning som man skulle ha haft. Det kan till exempel vara om du själv har erkänt brottet fast du är oskyldig och av den anledningen blir häktad eller om du har försökt förstöra bevis eller försvårat utredningen (6 § frihetsberövandelagen).

Hur ska du göra för att få ersättning?

Du måste själv ansöka om ersättningen. Detta gör du på justitiekanslerns hemsida där du kan du ladda ner en ansökningsblankett.

Sammanfattning

Om du har suttit oskyldigt häktad är huvudregeln att du har rätt till ersättning. Ersättningen måste du själv ansöka om hos justitiekanslern. Ersättningen bestäms individuellt men den totala ersättningen kommer uppgå till ersättning för utgifter + ersättning för förlorad arbetsinkomst + ersättning för intrång i näringsverksamhet (om du har lidit någon sådan skada) + ersättning för lidande (i ditt fall troligen ca 60 000 kr).

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Mvh

Sanna Wall
Fick du svar på din fråga?